Stories

Sted: Mo i Rana

Fotograf: Erik Tallaug

– Oppgraderinger ga oss et energieffektivt og oljefritt anlegg, sier kraftverkssjef Marianne Fineide.

Isfri næringsutvikling

Takket være to rør som blåser luft gjennom små hull og skaper bobler i vannet, holdes havna i Mo i Rana isfri vinteren igjennom.

Det er tidlig morgen en vinterdag i 2013, og aktiviteten er allerede stor på Rana Industrihavn.

Svære containere fraktes bort og det lastes og losses. Vinden blåser kaldt og vinteren hardner grepet. Bak  båtene er havneområdet isfritt og sjøen mørkeblå.

Det ranaværingene frykter aller mest er at «Ranisen» skal få tak. Før i tiden kunne is på fjorden − den eneste ferdselsåren − isolere Rana fra omverdenen i månedsvis.

Bobler i havet

I 1968 løste et bobleanlegg dette problemet – så enkelt.

At det betydde mye, er det liten tvil om. I starten var det Norsk Jernverk AS, Norsk Koksverk AS og Rana Gruber AS som rådde grunnen – bedrifter som eksporterer sine varer. I dag er Mo Industripark den største av sitt slag i Norge og senter for industri i Mo i Rana, som har egen industriterminal/havn. Her holder 130 produksjonsbedrifter til. Mo i Rana Havn er i dag en av landets mest moderne havner og er den sjette største havna målt i godsomsetning i Norge.


Da NVE, nå Statkraft, bygde ut Rana Kraftverk var en del av konsesjonsbetingelsene å holde en råk åpen, slik at skipstrafikken kan gå ut og inn fjorden vinterstid uten frykt for is. Rana Kraftverk ligger ti minutter fra bykjernen, og her har kraftverkssjef Marianne Fineide kontor. Hun er sjef for en viktig produksjon som henter mer gull fra Rananaturen – vannkraften. Én kilometer ned i fjellet ligger hallen i størrelse XXL. Fire svære francisturbiner går for fullt.

– Dette er et stort kraftverk, vi produserer 500 MW og vår oppgave er å kjøre når prisene er høye, sier Marianne Fineide, og hilser på to av kollegene som driver vedlikehold på anlegget.

– I tillegg sørger vi for at anlegget er så bra som mulig, slik at vi unngår unødvendig driftsstans. Vi har nettopp avsluttet en større oppussingsjobb i fjellhallen. Gulvet er skiftet ut, og veggene malt lyse, og i Rana kraftverk er himmelen alltid blå, sier hun og peker opp. Spiserommet holdes fremdeles i sekstitallsstil og solnedgangen på veggen gir et visst palmesus og feriefølelse under kaffepausen til de tre arbeidskarene som sitter der.

Konsesjonen krevde kun en åpen råk, men det viser seg at hele Ranafjorden er isfri.
Bobleanlegg

Boblene som gleder Rana...

Sted: Mo i Rana

Fotograf: Erik Thallaug

Boblene holder havna i Mo i Rana isfri gjennom den kalde vinteren.

Mer ferskvann, mer is

Inntaket til kraftverket kommer fra Storakersvatnet. Etter en runde i turbinen går det ut i Ranaelva og finner veien til havna.

– Vi tilfører mer ferskvann til fjorden på vinterstid enn normalt, og ferskvann fryser lettere enn saltvann. Derfor er det større sjanse for islegging enn det ville vært uten kraftverksdriften.

 − Anlegget starter foreløpig på minus fem grader, men snart vil vi ha flere parameter som skal sørge for optimalisert start. Blant annet skal vi måle saltinnholdet i fjorden, sier hun.

Oppgradert og effektivt

Kompressorhuset med tre kompressorer på 960 kW er nettopp oppgradert for 19 millioner kroner. Herfra presses temperert luft ut gjennom to rør som henger godt forankret på 15 meters dyp mellom to moloer. Rørene er perforert med hull på 2-4 millimeter, og ble ble byttet og oppgradert i 2007.

Anlegget er etablert like nedenfor elvemunningen. Når boblene forlater dysene vil de utvide seg på vei opp mot overflaten, og vil på sin vei løfte opp saltvannet, samt varmt vann fra dypere lag. Effekten gjør at ferskvannet blir blandet ned i lagene. Det påvirker hele havneområdet, og isfri havn er i dag en selvfølge i Rana.

− Oppgraderingen ga oss et energieffektivt anlegg, slik at det ikke kommer olje ut med lufta som blåses ut. Konsesjonen krevde kun en åpen råk, slik at skipene kommer inn, men det viser seg at hele Ranafjorden er isfri. Effekten på anlegget overgikk alles forventninger, sier Fineide.

Godt samarbeid

En annen som er godt fornøyd med isfri havn er selvsagt havnefogden i Mo i Rana, Per Anders Nygaard.

– Det er veldig viktig for næringslivet i Mo, sier han. Med en av Norges største industrihavner å passe på har han et godt samarbeid med Statkraft.

– Her anløper det 1200 skip i året, og fjoråret ble et toppår. Da var godsomsetningen på 4,1 millioner tonn – det største noensinne i Mo i Rana. Ikke rart havnefogden byr på fersk romkake, kaffe og et fornøyd glis. Han husker fremdeles vinteren i 1951-1952, da fjorden ble islagt fra ytterst til innerst.

Bobleanlegget var det første i Norge og ble testet ut i havbassenget til MARINTEK i Trondheim før det ble montert i 1968, innerst i havna og foran utløpet av Ranaelva.

– Effekten var utrolig, sier Nygaard.

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: Erik Thallaug
Artikkelen er også publisert i Statkrafts magasin People &Power nr. 1/2013

Per Anders Nygaard.

06. feb. 2013