Stories

Sted: Norge

Fotograf: Simon Skreddernes

Den 280 meter lange kabelsjakten i Nedre Røssåga kraftverk er rehabilitert og har blant annet fått nye kabler med nylonkappe.

Satser stort på de eldre

Tross overproduksjon i Norden, reinvesterer Statkraft 12 milliarder kroner på å ruste opp vannkraftverkene i Norden. Men den tilsynelatende merkelige investeringsplanen har sine grunner.

Et monster av en maskin er under montering i åssiden over Korgen driftssentral i Nordland. En tunnelboremaskin (TBM) settes sammen for å bore 12 kilometer nye tunneler: tilløpstunnel til nye Nedre Røssåga kraftverk og ny parallell utløpstunnel til Øvre Røssåga kraftverk. TBM-en er syv meter i diameter, 1600 tonn tung, og kan spise 600 tonn stein per time. For første gang siden Svartisen-utbyggingen skal en TBM-maskin brukes til tunnelboring i Norge.

Å stenge ned eksisterende anlegg er veldig sjelden god butikk

Sted: Norge

Fotograf: Simon Skreddernes

Vidar Lenningsvik (f.v.), Geir Magne Svendsen, Erik Dahl Johansen, Marianne Fineide og Rune Rossi foran tunnelboremaskinen som skal drive den nye tunnelen til Nedre Røssåga kraftverk. Ikke siden utbyggingen av Svartisen kraftverk har slike maskiner vært brukt i Norge.

Da Statkraft besluttet å utvide Nedre Røssåga kraftverk i Hemnes kommune, føyde det seg bare inn i rekken av flere investeringer i Norge de senere årene. Mange dreier seg om tresifrede millionbeløp. Nedre Røssåga har alene en total investeringsramme på 1,7 milliarder, mens nybyggingen av Kjensvatn kraftverk, som ligger i samme kommune, har en ramme på 360 millioner.

Tiden for store rehabiliteringer

Nedre Røssåga er den største av en rekke planlagte rehabiliteringer i norske vannkraftverk de nærmeste årene. Eiriksdal og Makkoren kraftverk skal for eksempel rustes opp for 735 millioner kroner, gjennom at tre gamle kraftverk i Høyanger erstattes med to nye og produksjonen øker med 50-60 GWh/ år. Øvre Røssåga kraftverk skal på sin side totalrehabiliteres til en prosjektkostnad på 400 millioner kroner, mens det elektrotekniske anlegget ved Tysso II skal igjennom en  full rehabilitering til 115 millioner kroner.

I tillegg til de nevnte er mange andre store rehabiliteringer og mindre vedlikeholdsprosjekter planlagt. Kostnadene til reinvesteringer i norsk og svensk vannkraft vil dermed øke kraftig i årene som kommer. Bare i 2014 skal Statkraft reinvestere om lag to milliarder kroner i Norge og Sverige, og det årlige beløpet øker til 2,8 milliarder kroner i 2016. Til sammen planlegges reinvesteringer for vel 12 milliarder kroner i perioden 2014-2018.

I Norge vil det årlige vedlikeholdsbudsjettet, som omfatter prosjekter med kostnader på mindre enn 300 millioner kroner, øke med nærmere 40 prosent fra 2014 til 2016. Fra 2016 og frem mot 2020 vil kostnadene beløpe seg til rundt 1,25 milliarder kroner per år i Norge.

Større rehabiliteringer kommer altså i tillegg, med dammer som en spesielt stor kostnad for Statkraft. Klimaendringer og nye og nye krav til sikkerhet gjør nemlig at flere dammer må forsterkes. For eksempel rehabiliterer Statkraft Tunhovddammen for 166 millioner kroner i 2012-2013.

Eldrebølge

Tiden for de store vannkraftutbyggingene er forbi. Vi er i stedet inne i tiden for de store rehabiliteringene, siden Norge i realiteten står overfor en eldrebølge også på dette feltet. De store summene Statkraft skal bruke nå, handler ikke om å bygge noe nytt, men om å holde eksisterende kraftverk i gang. Både Nedre Røssåga og de andre planlagte prosjektene gjøres innenfor eksisterende reguleringer.

Mange av Statkrafts vannkraftverk i Norge og Sverige begynner å bli gamle. Snittalderen er 45 år. Når et vannkraftverk fyller 50, er det teknisk sett klart for å pensjoneres.

– Vi beveger oss inn i en periode hvor kraftverk fra 1960-tallet nærmer seg 50-årsalderen. 1960-tallet var tiåret med flest kraftutbygginger i norsk historie. Når så
mange kraftverk blir så gamle, går vi inn i en periode med mange store rehabiliteringer, sier Erik Høstmark, ansvarlig for enheten Asset Ownership i Power Generation (PG) i Statkraft.

Eksempelvis har Aura kraftverk, som ble satt i drift i 1953, de siste ti årene fått oppgradert dammer og kraftanlegg for nesten 600 millioner kroner.

Høstmarks enhet har ansvaret for å koordinere prioriteringene innen PGs rehabiliteringsportefølje. En aldrende kraftverksportefølje krever ikke bare store rehabiliteringer, men også flere mindre vedlikeholdsprosjekter.

– Vi ser at reinvesteringsnivået blir høyere fremover enn det har vært de siste årene, sier han.

Tekst: Anders Berg-Hansen
Foto: Simon Skreddernes
Artikkelen er også publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 3/2013

Når så mange kraftverk blir så gamle, går vi inn i en periode med mange store rehabiliteringer.

12. nov. 2013