Stories

Sted: Oslo

Fotograf: Tommy Andresen

Mikael Lundin, direktør for kraftbørsen Nord Pool Spot.

Powertalk: Markedsvennen

– Kraftmarkedet har aldri vært mer usikkert, fastslår en klokkeklar Mikael Lundin, CEO i Nord Pool Spot. Som øverste sjef for Europas ledende kraftbørs vet han hva han snakker om.

Mikael Lundin styrer et Nord Pool Spot som har vært i vekst siden starten i Norge og Norden på begynnelsen av 1990-tallet. I dag jobber Nord Pool-sjefen like mye ute i Europa.

– En typisk arbeidsdag tar til på en flyplass i sekstiden om morgenen. I løpet av uken har jeg kanskje vært i Tyskland, Polen, Lativa og Brüssel før jeg går inn for landing i Stockholm fredag kveld, forteller han.

Markedsintegrasjon

Helgen er skjermet for samvær med familien. I den grad han tenker på jobben, er det for å glede seg over suksessen med markedsintegrasjon i Europa. Nord Pool Spot har en sentral rolle i arbeidet med å koble sammen markeder i Europa, kalt Market Coupling.

– Vi har jobbet intensivt sammen med flere store børser og systemoperatører. Hensikten er at all elektrisiteten skal brukes mer effektivt, og at likviditeten skal øke når handelen mellom de ulike markedene vokser.

Total omstilling

Gjennom 20 år i bransjen har Lundin fulgt utviklingen fra markedsglad deregulering til stadig mer regulering av markedet de siste årene.

– Hvordan vil du beskrive markedssituasjon i Norden og Europa?

– Etter mange år i bransjen må jeg si at det aldri har vært mer usikkert. Det er krevende å skulle si noe om fremtiden.

– Hva gjør det så usikkert?

– Da vi deregulerte i Norden på 1990-tallet, løsnet politikerne grepet. Det samme gjorde etter hvert Europa. Markedskreftene bidro til å få fart på bransjen og lønnsomheten. Men nå pågår det en total omstilling som gir mer regulering.

– Så det er blitt vanskeligere å forutsi hva som vil påvirke markedet av reguleringer og direktiver?

– Ja, nettopp. Vi vet ikke retningen. Blir det enda mer regulering, eller vil vi fortsatt ha et fritt marked? I tillegg har vi den grønne utviklingen med subsidieringen av fornybar energi som gjør bildet enda mer usikkert.

Powertalk

Mikael Lundin, Knut FjerdingstadPressetalsmann Knut Fjerdingstad i samtale med børsdirektør Mikael Lundin om utviklingen i Europas energimarkeder.

La markedskreftene virke

Det er tidlig november med 13 plussgrader utenfor kraftbørsen på Lysaker ved Oslo. Høsten har vært rekordmild og våt. Men Mikael Lundin er slett ikke sikker på politikernes evne til å satse på de mest effektive løsningene i klimapolitikken. Markedskreftene ville klart det mye bedre, mener han.

– Vi hadde en mulighet til å la markedet styre. Politikerne kunne ha sparket i gang ETS-systemet en gang til, men valgte det motsatte. Jeg vil si det så sterkt at EU har mislykkes med klimapolitikken. Hadde man styrt klimapolitikken med markedskreftenes midler, hadde det i tillegg vært et konkurransefortrinn for Europa.

– Hva kan markedskreftene som ikke politikerne kan?

– Markedets fortrinn er effektiv allokering. Det finnes ikke noen mer effektiv måte å fordele ressurser på enn å la markedets usynlige hånd styre det.

– Hva gjør ETS-systemet så bra?

– Det er et genialt system, men man må våge å stå i det. Det fungerer ikke hvis man lar det forfalle.

– Hva legger du i det?

– Det at land har ulike støtteordninger for fornybar energi. Hvert land gjør det som passer dem best. I Tyskland diskuteres utfasing av kullkraft, mens Polen moderniserer og bygger ny kullkraft.

Lundin mener grunnlaget for en god klimapolitikk er at det skjer samordnet, og at klimautfordringene er et globalt anliggende som krever sterk samordning.

Jeg vil si det så sterkt at EU har mislykkes med klimapolitikken. Hadde man styrt klimapolitikken med markedskreftenes midler, hadde det i tillegg vært et konkurransefortrinn for Europa.

Elsker kabler

Til tross for utfordringer ser Nord Pool-sjefen lyspunkter i horisonten.

– Vi elsker kabler i Nord Pool Spot! Det er vår livsnerve; markeder som er koblet sammen til likvide, transparente og store handelsvolumer.

– Og folk må betale mer for strømmen?

– Det er et ømtålig spørsmål i noen land der man er urolig for kraftpriser og industrien. Men i Baltikum vil de ha så mange kabler som mulig.

– Kraftbransjen i Norden vil ha kabler for å unngå å brenne inne med et fremtidig kraftoverskudd og unngå at prisene kollapser. Hva tror du?

– Det er det store spørsmålet. Jeg har egentlig ikke noe svar på det.

Hente ut synergiene

– Energiselskapene i Europa sliter. Noen har erkjent at de mistet den grønne utviklingen. Er det et «Kodak Moment» vi ser i energibransjen?

– Nei, ikke riktig. Det går ikke så fort, og det finnes scenarier der de store kommer tilbake. Men flere har sittet for lenge fast i den gamle teknologien. Det kjennetegner de fleste selskapene. Statkraft skiller seg ut og er helt unik i denne sammenhengen.

– Hvordan påvirker alle småprodusentene på kontinentet markedet?

– I dag drives denne utviklingen av subsidier. Skal det fungere ordentlig, må de også ta ansvar for sin balanse. Forsyningssikkerheten påligger fortsatt systemoperatørene og de store selskapene.

– Statkraft har suksess på kontinentet med å tilby småprodusentene markedstilgang?

– Ja, det er et godt eksempel på at det kan hentes ut synergier fra veksten innenfor fornybar energi. Det er det jeg mener med at de store kan ta tilbake noe av kommandoen de har mistet.

Markedets fortrinn er effektiv allokering. Det finnes ikke noen mer effektiv måte å fordele ressurser på enn å la markedets usynlige hånd styre det.

Usikkert, men spennende

– Nord Pool Spot har hatt stor fremgang. Vil det fortsette?

– Jeg er veldig optimistisk på vegne av Nord Pool Spot. Handelen går mot kortere tidshorisonter, og behovet for å ha en veldefinert referansepris har aldri vært større. Hele Smart Grid-teknologien, alt drives av at det er en veldefinert spotpris.

– Du har snakket om usikkerheten i markedet. Hva med mulighetene for å få jobb?

– Antall årsverk synker kanskje noe, men arbeidsinnholdet stiger. Usikkerheten fører til enda mer spennende oppgaver.

Lundin ser på klokken. Det nærmer seg dagens «magic moment» når markedets usynlige, men effektive hånd skal arbeide. Gjennom formiddagen melder de ulike aktørene inn produksjonsplaner, kraftetterspørsel og aktuell overføringskapasitet. Presis klokken 12.42 annonseres prisene til markedet.

– Jeg jobbet en periode med aksjeforvaltning. Det fine med krafttrading er at det kombineres med et produkt som er betydningsfullt for samfunnet. Det er både medarbeiderne og jeg veldig stolte av.

Tekst: Knut Fjerdingstad
Foto: Tommy Andresen
Artikkelen er også publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 4/2014

 

Mikael Lundin

ALDER: 48 år

STILLING: CEO, Nord Pool Spot

ERFARING: 20 års ledererfaring i energibransjen

UTDANNING: Handelshøyskolen i Stockholm

FAMILIE: Kone og datter

 

Ordforklaring

MARKET COUPLING: Begrep om sammenkoblingen av kraftbørser og systemoperatører i Nordvest-Europa.

EU ETS: Emission Trading System, EUs viktigste tiltak for å begrense karbonutslippene.

KODAK MOMENT: Uttrykk opprinnelig brukt til å markedsføre Kodak. I dag et symbolsk bilde på et selskap ikke har fulgt med i utviklingen.

SMART GRID: Smart strøm, en teknologi som gir kundene og hele kraftsystemet mulighet til å styre forbruket.

05. nov. 2014