Stories

Tunga rett i munnen

Hva skjer når anleggsmaskiner, turbusser og privatbiler alle må bruke den samme, smale fjellveien?

Gjennom sommeren 2014 har 40.000 turister besteget den spektakulære Trolltunga. Midt i turiststrømmen har Statkraft oppgradert to kraftstasjoner og en pumpestasjon – med bruk av den samme smale veien som turistene...

Turistmagneten Trolltunga

– Her er ja-benken, sier Hans Henrik Haukaas, vedlikeholdsleder hos Statkraft i Tyssedal. Vi er midt i en hårnålsving, på vei opp til Mågeli kraftverk. Langt under oss glitrer Sørfjorden i sola. – Hit tok gutta jentene med for å fri, peker han.

Det er ikke godt å si hvor langt det er til bunnen av juvet fra benken ytterst på kanten, men jenter som avviste frieren sin her, hadde utvilsomt nerver av stål. Og det er det ikke alle turister som har, når de med hjertet i halsen sniker seg rundt svingene. Flere steder er veien for smal til at to biler kan passere hverandre, og skulle den stakkars turisten møte en betongbil, er det slett ikke sikkert han eller hun våger å rygge.

Stien som fører til turistmagneten Trolltunga, starter nemlig ved Mågeli kraftstasjon i Skjeggedal. Turistene må enten ta buss eller kjøre bil fra Tyssedal. Autovernet er ikke noe å skrive hjem om, her og der er det bare en lav kant av spisse steiner mellom bilene og avgrunnen. Så da Statkraft hadde planene klare for oppgradering av kraftverket, begynte man også å se på hvordan møter i trafikken kunne unngås.

På programmet sto blant annet omkiling av en generator i Mågeli kraftstasjon, utskifting av generatorbryterne og kontrollanlegg i Skjeggedal pumpestasjon, samt arbeid med nye kabelkulverter fra Tysso 2 til nytt koplingsanlegg i friluft. Samtidig skulle Odda Energi utføre omfattende vedlikehold av sine anlegg i området og bygge en ny, stor koplingsstasjon. Alt dette ville medføre betydelig trafikk midt i den mest hektiske turistsesongen.

Vi har prøvd å frakte opp de store komponentene på tider da det ikke er mye annen trafikk på veien.
Smal vei

En godt bevart hemmelighet

Trolltunga stikker ut fra et fjellmassiv 1.100 meter over havet, 700 meter over Ringedalsvatnet. Lenge var den en godt bevart hemmelighet, men for noen år siden fikk driftige Odda-folk støtte til markedsføring fra Innovasjon Norge. I 2009 tok et tusentall turister turen til Trolltunga. De la ut bilder på nettet, og på få år hadde søkeordet «Trolltunga» passert «Hardanger» i antall klikk. Sommeren 2014 dristet rundt 40.000 turister seg ut på Trolltunga, etter å ha gått rundt fem timer i til dels svært bratt terreng. Ventetiden for å komme ut på fjelltunga har vært opptil en time.

– Allerede på et tidlig stadium i planleggingen var vi opptatt av å få til en ryddig og grei trafikkavvikling, sier Vidar Riber, sjef for kraftverkgruppe Hardanger. – Selv om vi primært må ta hensyn til jobben vi skal utføre, ønsker vi ikke å legge for store hindringer i veien for turister, hyttefolk og fastboende som også bruker veien. Derfor har vi prøvd å frakte opp de store komponentene på tider da det ikke er mye annen trafikk, sier han.

For å få til dette har han hatt jevnlige møter med representanter for det lokale busselskapet, turistnæringen, fastboende og Odda Energi.

– Planleggingen har blant annet resultert i at vi har satt opp en bom, slik at vi kan stenge veien når vi skal ha tungtransport oppover, forteller Riber.

Smidighet og god planlegging har gjort at den uvanlig store trafikken på den smale veien har gått tilnærmet knirkefritt.

Sameksistens

Mågeli kraftstasjon

Hovedstien til Trolltunga går fra parkeringsplassen ved Mågeli kraftstasjon. Statkraft har utvidet plassen og lagt til rette for turismen i området.

Ringedalsfossen var lenge en av Norges største turistattraksjoner. Fossen ble bygget ut og regulert gjennom tunneller da kraftstasjonen Tysso 2 ble etablert i 1967.

Turismen er ikke ny

Allerede på 1800-tallet var Odda og Tyssedal to av landets fremste turistdestinasjoner. Ikke minst fra utlandet strømmet den opplevelsessugne overklassen til for å bli kjørt med hest og kjerre på nervepirrende veier opp til utkanten av Hardangervidda. I Skjeggedal fikk lokalbefolkningen en kjærkommen ekstrainntekt av å ro dem inn til den imponerende Ringedalsfossen med et fritt fall på 160 meter. Derfra kunne de beundre Tyssestrengene, Europas tredje største fossefall med et fritt fall på 300 meter, dobbelt så høyt som Vøringsfossen.

Industrigründeren og ingeniøren Sam Eyde sto bak utbyggingen av Tyssedal kraftverk, Tysso 1, i 1906. Etter en anleggsperiode på bare halvannet år kunne Norges første høytrykkskraftverk forsyne to fabrikker i Odda med strøm via syv kilometer lange kabler. En av dem, The Sun Gas Company, var verdens største karbidfabrikk. Norges industrieventyr var i gang for alvor. Men turistattraksjonene var lagt i rør, og Skjeggedal turisthotell måtte stenge dørene. Det skulle gå 100 år før turistene var tilbake for fullt. I dag lever turoperatøren Opplev Odda godt med Statkraft som nærmeste nabo.

– Her i området er det masse krafthistorie, det er en del av opplevelsen. Turistene synes det er spennende når vi forteller om industrirevolusjonen som startet her og var en forutsetning for det norske oljeeventyret, sier daglig leder Jostein Soldal.

– Vi har ikke merket noe til den ekstra trafikken til Statkraft. Alle lokale aktører har vært opptatt av at dette skal fungere. Turistene kommer stort sett opp tidlig på dagen, og når parkeringsplassen er full ved 12-tiden, må de parkere nede i dalen. Da stenger vi veien med bom og frakter folk opp med minibuss.

Soldal er glad for at Statkraft har lagt til rette for turismen ved å etablere parkeringsplass på egen grunn. Sherpaer fra Nepal er i ferd med å ruste opp en gammel sti oppover fjellsiden mot Trolltunga, og Statkraft har fraktet inn stein og plank med helikopter.

Store utbedringer

Mågeli kraftstasjon

Mågeli fra 1956 er det eldste kraftverket som er i drift i Hardanger. Det ble ombygd i 1978, og etter 35 års drift måtte det meste skiftes. Anleggsarbeidere, viklere, mekanikere, montører og arbeidsledere har hatt nok å gjøre.

Turist på fjelltur

Nye utfordringer

– Vi har bidratt litt økonomisk og stilt mye areal til disposisjon for turistnæringen, for vi synes det er flott at Jostein Soldal og Opplev Odda har fått fart på turismen og skapt nye arbeidsplasser i kommunen. Dette går greit så lenge vi har et ryddig forhold og turismen ikke skaper for store hindringer for den primæroppgaven vi har, sier Vidar Riber.

Neste år står utbedringen av Tysso 2 for tur. Der skal det meste skiftes ut, og mye tungtransport gjør at Skjeggedalsveien igjen må stenges i korte perioder. Riber er trygg på at det kommer til å gå greit.

– Folk som har gått i ti timer, blir ikke glade hvis de må vente på å komme ned igjen. Av hensyn til dem skal vi legge de fleste transportene til kveldstid, sier han.

Men arbeidene medfører ikke bare utfordringer for turistene og lokalbefolkningen. Neste år skal høyspentledningene som går på kryss og tvers legges i kulvert. Da blir den flotte utsikten herfra enda finere, til glede for både turister, Statkraft-ansatte og fastboende i Skjeggedal.

Tekst: Ellen Stai
Foto: Shutterstock, Nils Lund, Finn Arve Berget og Knud Knudsen/Arkiv NVIM
Artikkelen er også publisert i Statkraft-magasinet People & Power nr. 3/2014

Her i området er det masse krafthistorie, det er en del av opplevelsen.
Trolltunga

24. okt. 2014