Stories

Sted: Peru

Fotograf: Jimmy Linus

Vevstuen er ett av Statkrafts sosiale prosjekter i den karrige Jequetepequedalen, der kraftverket Gallito Ciego ligger.

Å veve seg et liv

I landsbyen Pay Pay i Peru har en liten vevstue gitt en ny og bedre hverdag for kvinnene som jobber der. Med litt hjelp fra Statkraft.

Når Statkraft etablerer seg i nye områder, er det avgjørende å ha et godt samarbeid med lokalsamfunnet.

Vevstuen er ett av Statkrafts sosiale prosjekter i den karrige Jequetepequedalen, der kraftverket Gallito Ciego ligger.

Samfunnsansvarsprosjektene i dalen ble startet av SN Power i forbindelse med at selskapet fikk konsesjon og overtok kraftverket i 2003, og videreføres nå av Statkraft.

– Jeg kunne veve fra før, men nå får jeg betalt for det. Det har forandret livet mitt, forteller Emiliana Reyes Rubio.

Arbeid ved vevstolen

Selvstendighet

– Når vi går inn i nye områder, kartlegger vi svakheter og styrker ved lokalsamfunnene, lager analyser og kommer med forslag til prosjekter, forteller Karla Eche, som inntil nylig var Statkrafts ansvarlige for samfunnsansvar (CR) i Peru.

– Målet er at folk skal kunne klare seg selv bedre enn før vi kom.

Karla har tatt oss med til et lite murhus i landsbyen Pay Pay. I den enkle vevstua går små barn fra fang til fang, mens kvinnene forteller hva arbeidet betyr for dem.

Pengene de får for skjerfene, dukene, veskene og klærne de produserer, er et kjærkomment tilskudd til familieøkonomien, men andre sider ved jobben er minst like viktige.

Tidligere jobbet mange av kvinnene sammen med sine menn i åkeren, eller hjalp dem, som de uttrykker det. Nå har de et eget, selvstendig arbeid å gå til, en arbeidsplass som sysselsetter nærmere 30 kvinner fra Pay Pay og området rundt.

Da vevprosjektet startet for fem år siden, fikk kvinnene plutselig kolleger. Å høre til i et fellesskap der man hjalp og lærte av hverandre, var noe helt nytt. Ikke minst fikk bondekvinnene et forum for meningsutveksling, noe de tidligere hadde manglet.

– Jeg har fått større selvtillit og tør å si hva jeg mener, også når jeg snakker med mannen min, sier en av kvinnene. Mange nikker og sier at ja, akkurat sånn er det. Machokulturen står sterkt blant mennene her, men nå har flere av dem begynt å ta seg av barna mens kona er på arbeid.

Pengene som kvinnene tjener, kommer godt med. Også noen menn har lært seg å veve, selv om de gjør det innenfor hjemmets fire vegger. Arbeidet på vevstua får ringvirkninger, det merker kvinnene tydelig.

Tillit er viktig når Statkraft etablerer seg i områder der folk har dårlig erfaring med internasjonale selskaper.

Sunn skepsis

Peru er et rikt land, men over halvparten av befolkningen er fattige. Folk er vant til at utenlandske selskaper beriker seg på deres bekostning. Gruveselskaper og andre foretak har ødelagt naturgrunnlaget for mange mennesker.

Derfor må også Statkraft regne med å bli møtt med skepsis og til dels sterk lokal motstand. Strategien er å møte motstanden med åpenhet, informasjon og tilbud om samarbeid om ulike prosjekter som kommer lokalbefolkningen til gode.

– Aller først må vi forklare folk at vi lager ren energi, vi forurenser ikke, sier Karla Eche. – Så må vi være åpne om at når vi for eksempel bygger et nytt kraftverk, vil det først bli stygt, men vil se bedre ut når det står ferdig.

Åpenhet, informasjon og utviklingsprosjekter legger grunnlaget for et godt samarbeidsklima.
Arbeid ved vevstolen

Sted: Peru

Fotograf: Jimmy Linus

Vevstol og nye teknikker betyr at kvinnene kan produsere for salg. Av og til vever de hele natten for å få ferdig bestillingene. Fellesskapet de føler er verdifullt på mange måter.

Eksempler på designklær

Sted: Peru

Fotograf: Jimmy Linus

Kvinnene vever etter skisser fra ulike designere, og mange av plaggene som produseres i den lille vevstua, ender opp i de lekre turistbutikkene i Lima eller på markedet i Cusco.

Avansert håndverk

Karla har fulgt kvinnene i vevstua gjennom flere år. Hun ser tydelig endringene som har funnet sted. Først handlet det om å gi kvinnene opplæring, så gjaldt det å perfeksjonere teknikkene og høyne kvaliteten på arbeidet, før de lærte å gjøre business av det.

Nå står vevstua for en allsidig produksjon. Blant annet lager kvinnene stoff som blir til tøyprodukter som eksporteres. Designere kan komme med sine tegninger og bestille plagg, dessuten lager kvinnene produkter som finner veien til butikkene i Lima og turistmarkedene i Cusco.

– Av og til sitter vi her hele natten for å bli ferdig med et oppdrag i tide, forteller kvinnene.

Håndverk har lange tradisjoner i Jequetepequedalen. Før spanierne erobret landet var dalen en del av Inkariket, kjent for sin rike kultur. Nettopp her har arkeologer nylig gravd frem keramiske gjenstander som er godt bevart, til tross for at de er rundt 3000 år gamle. Krukkene har kompliserte grafiske detaljer som viser at dette var avansert arbeid.

Kartutsnitt om PeruGallito Ciego

PRODUKSJON: 193 GWh
KAPASITET: 34 MW

Vannkraftverket Gallito Ciego ligger 600 kilometer nord for Lima i La Libertad-regionen i Peru. Det ble kjøpt opp av SN Power i 2003. Kraftverket ligger nedstrøms Gallito Ciegodemningen. Foruten kraftproduksjon blir det oppsamlede vannet i demningen brukt til å vanne jordbruksarealene i nærheten.

Veving på gamlemåten

Før vevstuen ble etablert, brukte kvinnene i Pay Pay gamle og temmelig uproduktive metoder for å veve.

Sted: Peru

Fotograf: Jimmy Linus

Emiliana Reyes Rubio viser hvordan kvinnene vevde før de fikk vevstuen. Areli Yubani Diaz Saavedra (til venstre) og Luz Aurora Cuzco Culquichicon (til høyre).

Bygningen som huser vevstuen

I dag utnytter vevstuen mer moderne teknikker, og kvinnene er i stand til å produsere en rekke produkter – også tøy til avanserte designklær som selges i Lima.

Sted: Peru

Fotograf: Jimmy Linus

Vevstuen er blitt et samlingssted for kvinnene i landsbyen. Barna er ofte med mødrene på jobb, men etter at kvinnene begynte å tjene penger, har også fedrene tatt mer ansvar for barna.

Må gi noe tilbake

Statkraft har også et samarbeidsprosjekt med skolen i Pay Pay. Men Eche understreker at det er viktig ikke å påta seg oppgaver som er regjeringens ansvar.

– Vårt bidrag til skolen er først og fremst å undervise om energi og miljøvern. Det hender også at vi bidrar til eller deltar i arrangementer ved skolen. Felles for prosjektene er at vi måler resultatene av det vi gjør, for å se hva som virker og ikke virker. Hvis det vi gjør ikke har noen målbar effekt, finner vi på noe annet.

– Vårt utbytte av dette arbeidet er at vi unngår problemer, eller får færre problemer enn vi ellers kunne fått. Uten å gi noe tilbake kan vi ikke drive vår virksomhet, understreker Karla Eche.

Tekst: Ellen Stai
Foto: Jimmy Linus
Artikkelen er også publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 1/2015

 

Gutt på skolen
Vevstolen

I tillegg til å være et viktig samlingssted for kvinnene i Pay Pay byr vevstuen på kjærkomne inntektsmuligheter.

Sted: Peru

Fotograf: Jimmy Linus

Vevstueprosjektet i Pay Pay er en måte å vise at Statkraft ønsker å være en god nabo. Selskapet støtter også skolen i Pay Pay, hovedsakelig ved å bidra til undervisning om energi og miljøvern.

10. apr. 2015