Stories

Sted: Nepal

Fotograf: Shutterstock

Målet om å redusere de daglige strømutkoblingene til bare to timer i døgnet innen vinteren 2017, er ikke lenger innenfor rekkevidde i Nepal. Til sammen 18 av landets kraftverk ble slått ut av rystelsene våren 2015, og flere av dem var fortsatt ute av drift mange måneder senere.

Livsviktig strømforsyning

Kraften fra Statkrafts Khimti-verk har spilt en avgjørende rolle for Nepal etter de kraftige jordskjelvene i april og mai 2015.

Til sammen 18 av landets kraftverk ble slått ut av rystelsene, og flere av dem var fortsatt ute av drift mange måneder senere.

Ingen ansatte ved det Statkraft-eide kraftverket Khimti i Dolakha-distriktet mistet livet eller ble skadet i jordskjelvet.

Men også i dette området var ødeleggelsene betydelige. Selv om situasjonen på sensommeren var i ferd med å normaliseres, er frykten for nye skjelv og den psykologiske belastingen stor.

– Fortsatt rystes vi daglig av etterskjelv på mer enn 4,0 på Richters skala. Det minner oss alle om de enorme energimengdene som fortsatt ligger lagret i jordskorpen, sa Statkrafts landsjef i Nepal og leder for Himal Power Ltd (HPL), Sandip Shah, tidlig på høsten.

Bygning ødelagt av jordskjelv(Foto: Shutterstock)

Viktig kraft

Selve kraftverket kom seg gjennom jordskjelvene uten større skader, og nedetiden ble holdt på et minimum.

Jordskjelvet synes imidlertid å ha ført til mer vann i vassdraget, og Khimti har både i mai og juni produsert rekordmye for årstiden, 40 prosent mer kraft enn snittet for samme periode tidligere år.

Strømforsyningene fra Khimti har vært og er svært viktig for Nepal, der 18 kraftverk ble slått ut av jordskjelvet. Av en samlet kapasitet på om lag 700 MW ble 150 MW rammet av skjelvene.

Samtidig er landets eneste regulerbare magasinkraftverk pålagt fyllingsrestriksjoner på grunn av sprekker i dammen. Mange pågående vannkraftutbygginger ble også satt tilbake av jordskjelvet, deriblant det store og viktige Upper Tamakoshi på 456 MW oppstrøms Khimti.

– En av utfordringene fremover blir å få reparert de ødelagte kraftverkene og få sluttført de påbegynte prosjektene. Mange steder sliter man med ødelagte adkomstveier. Den reduserte tilgangen på kraft gjør også gjenoppbyggingen vanskeligere, sier Shah.

Gorkha-jordskjelvet

> 25. april 2015 ble Nepal rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på Richters skala. Skjelvet tok livet av mer enn 9.000 mennesker og skadet mer enn 23.000. Episenteret lå i Gorkha-distriktet, 80 kilometer vest for hovedstaden Katmandu.

> Et nytt jordskjelv rammet landet 12. mai med en styrke på 7,3. Mer enn 200 mennesker mistet livet og 2.500 ble skadet i dette skjelvet.

Bredemt sjø

Sted: Nepal

Fotograf: Statkraft

De mange bredemte sjøene i Himalaya utgjør et faremoment ved jordkjelv.

Nye utfordringer

Et av faremomentene ved større jordskjelv i Nepal er de mange bredemte sjøene i Himalaya.

Store vannmengder er demmet opp av is eller morener som ved store rystelser kan briste. En av de største, Tsho Rolpa, ligger oppstrøms Khimti og inneholder 85 millioner kubikkmeter vann.

Det første jordskjelvet i april slo ut målestasjonen som skal varsle økende vannføring. Rett etter jordskjelvet var det derfor svært viktig for HPL å erstatte den ødelagte målestasjonen. Reparasjonene er gjennomført, og flere nye stasjoner er etablert i samarbeid med blant annet nasjonale og internasjonale myndigheter.

Målet er å kunne varsle områdene nedstrøms så raskt som mulig dersom en flom er på vei, slik at det blir tid til å rømme dalen. Øvelser er gjennomført for å teste varslingssystemene og rutinene for evakuering.

Det første jordskjelvet i april slo ut målestasjonen som skal varsle økende vannføring.
Reparasjon av målestasjon

Sted: Nepal

Fotograf: Statkraft

Statkrafts Khimti-kraftverk unngikk større skader i jordskjelvet, men målestasjonen som skal varsle flom fra den bredemte innsjøen Tsho Rolpa, ble slått ut. Reparasjoner ble igangsatt umiddelbart for å unngå en flomkatastrofe ved nye skjelv.

Lyspunkter

Til tross for de mange omkomne og skadde, og de store materielle ødeleggelsene jordskjelvet førte med seg, ser Sandip Shah klare lyspunkter i måten landet har håndtert krisen på.

– Da katastrofen rammet oss, var vi i stand til å hjelpe hverandre, huse hverandre og dele mat. Samtidig har plyndringen og sykdomsutbruddene vært mindre omfattende enn mange spådde, sier han.

Han berømmer sine ansatte for måten de har taklet situasjonen på: – Medarbeiderne i staben i Statkraft og HPL er svært engasjerte og har i en vanskelig periode prestert langt over forventning.

Umiddelbart etter jordskjelvet var første prioritet å sikre egne ansatte og deres familier, samt å hjelpe innbyggerne i de 11 hardt rammede landsbyene i distriktene Dolakha og Ramechhap nærmest Khimti-kraftverket.

Kort tid etter jordskjelvet fikk 50.000 mennesker i nærområdet tildelt nødhjelpsmateriell i form av presenninger, tepper, medisiner, mat og andre nødvendighetsartikler. Utstyret ble fraktet inn fra India i nært samarbeid med Statkrafts kontor i New Dehli.

Tekst: Lars Magnus Günther
Foto: Shutterstock, Statkraft
Artikkelen er også publisert i Statkrafts magasin People & power nr. 3/2015

Statkraft i Nepal

> Statkraft gikk inn i Nepal i 1993 gjennom utviklingen av vannkraftanlegget Khimti med effekt på 60 MW.

> Datterselskapet Himal Power Ltd (HPL) står i dag for nær 15 prosent av landets totale elektrisitetsproduksjon.

> Statkraft er majoritetseier i Himal Power Limited (HPL) med en andel på 57,1 prosent. Andre eiere er det norske kraftselskapet BKK og den lokale investoren Butwal Power Company.

Røde Kors og Statkraft

Statkraft er en av Norges Røde Kors' hovedpartnere og har som mål å styrke den humanitære innsatsen internasjonalt gjennom partnerskapsavtalen. Som et ledd i avtalen med Røde Kors er det etablert et nødhjelpsfond som skal benyttes ved humanitære kriser i land der katastrofer inntreffer.

Da jordskjelvkatastrofen rammet Nepal tidligere i år, gikk Statkraft inn med midler fra nødhjelpsfondet for å bidra til Røde Kors' nødhjelpsarbeid.

Midlertidig sykehus

Sted: Nepal

Fotograf: Norges Røde Kors

Norges Røde Kors opprettet et midlertidig sykehus i Chautara få dager etter at det første jordskjelvet rammet Nepal 25. april 2015. Mer enn 12.000 pasienter ble behandlet og 500 operasjoner gjennomført i de påfølgende sommermånedene.

07. nov. 2015