Stories

Sted: Oslo

Fotograf: Jo Michael

– I vår bransje er forbrukerne pådrivere for bedre løsninger, sier Jürgen Tzschoppe, konserndirektør i Statkrafts forretningsområde Market Operations & IT.

Powertalk: Kundenes mann

Han har fremtiden i blikket. Forbrukernes iver etter å finne egne løsninger for strømforsyning vil prege hele energimarkedet, mener han.

Kraftmarkedene over hele verden er snudd opp ned. Likevel mener Jürgen Tzschoppe at tidspunktet er perfekt for å ta over Statkrafts forretningsområde Market Operations & IT.

Vi står midt i en energirevolusjon. Folk uten kunnskaper om energiproduksjon monterer solcellepaneler på hustaket sitt og batterier på veggen. Verdens samlede kapasitet for produksjon av solkraft er multiplisert med en faktor på 100 i løpet av bare 14 år. Bilprodusenten Teslas eget batteri Powerwall oppnådde et salg på forbløffende 6,5 milliarder kroner bare på en uke.

– Det står tre viktige drivkrefter bak omveltningen i elektrisitetsmarkedene akkurat nå.

Jürgen Tzschoppe høres optimistisk ut når han forklarer endringene innenfor de europeiske kraftmarkedene.

– For det første har klimaendringene ført til at folk har begynt å tenke annerledes. For det andre har nye løsninger gjort det mulig å velge distribuert energi fremfor energi fra strømnettet. For det tredje er forbrukerne interessert i å finne sine egne løsninger.

I vår bransje er forbrukerne pådrivere for bedre løsninger.

Mellom hjembyer

Tzschoppe har opplevd det tyske energiskiftet, «Energiewende», fra innsiden helt siden før han kom til Statkraft i 2002. Han er det eneste medlemmet av Statskrafts konsernledelse som ikke er norsk. Som tysker med flere års erfaring fra Düsseldorf bør han være vel skikket for oppgaven. Sammen med Oslo utgjør Düsseldorf et av de viktigste knutepunktene i Statkraft-gruppen. Om lag 200 av de 600 personene som jobber i Market Operations & IT, er tilknyttet kontoret i Düsseldorf.

Gjennom de siste ti årene har Jürgen reist frem og tilbake mellom Düsseldorf og Oslo. Neste sommer vil kona og de to barna flytte til den norske hovedstaden. Inntil da vil han fortsette å veksle mellom de to byene.

– Pendlingen er noe mer komfortabel nå som jeg har en liten Oslo-leilighet som er blitt mitt andre hjem. Jeg ser virkelig frem til å etablere meg i Oslo med familien.

Doktorgrad i energiskiftet

Tzschoppe tok doktorgraden da vindkraft så smått var kommet i gang og «Energiewende» var i sin spede begynnelse. På universitetet hjalp han tyske bønder med å få koblet sine vindturbiner til strømnettet, mot netteiernes uttalte ønske. Han regnet på hvor mange turbiner du kan koble sammen før du må bygge mange nye linjer. Det viktigste var å få overbevist tradisjonstro skeptikere om at dette var et riktig trekk, eller i det minste akseptabelt.

– På den tiden jobbet jeg med energiselskaper for å få dem til å forstå at de burde akseptere den nye teknologiens plass i strømnettet. Jeg lærte mye om mennesker og om hvor vanskelig det kan være å finne de riktige argumentene for å få dem til å slutte å motsette seg endringene.

Opp ned

Disse argumentene kan det være et sterkt behov for også i dag. «Hvordan miste en halv billion euro» var overskriften da The Economist for to år siden oppsummerte nedgangen blant Europas kraftleverandører.

Siden 2009 og frem til nå har svenske Vattenfall nedskrevet verdier for mer enn 50 milliarder kroner, og den Düsseldorf-baserte energikjempen E.on har bare siste år meldt om en nedskriving på nær 50 milliarder kroner. Nedgangen fortsetter, og det virker ikke som det er noen bedring i sikte.

– Når tidene er så dystre, hvorfor ønsker du å gå inn i stillingen som konserndirektør med ansvar for Statkrafts markedsoperasjoner og IT?

– Det er en spennende mulighet i en tid der energibildet i verden er i endring. I Market Operations & IT kombinerer vi fremragende businessvirksomhet med å finne helt nye metoder både i Europa og på verdensbasis. Markedsoperasjoner og IT har i fellesskap et stort potensial for å forme det globale energilandskapet, og jeg har stor glede av å drive endringsarbeid på tvers av ulike kulturer.

Åpne opp

I løpet av sin tid i Statkraft har han opplevd at EU har besluttet å gjennomføre en ambisiøs energi- og klimapolitikk (20-20-20-målene), Tyskland stimulerer til «Energiewende», og de fleste europeiske land legger planer for å kutte utslipp og øke andelen av fornybare energikilder.

– Mange mener at kraftleverandører står overfor den samme usikkerheten som tradisjonelle telefonselskaper gjorde da mobiltelefonene gjorde inntog. Hva bør selskaper som Statkraft gjøre?

– Denne sammenlikningen er mye brukt, men også til dels misbrukt. Jeg tror ikke tradisjonell storskalaproduksjon av kraft vi bli utdatert. Innenfor telekommunikasjon ser vi at de fremvoksende markedene hopper over fasttelefon og går rett på mobiltelefoner. Når det gjelder energifeltet, har store bysentra fremdeles behov for å bygge sentraliserte nett. Men jeg forventer et markant skifte mot lokale løsninger. Vi er i en fase der det vil bli vanskelig å utvide virksomheten, med mindre vi åpner opp for det kundene ønsker seg.

Jürgen Tzschoppe, Anders Berg-HansenJürgen Tzschoppe, konserndirektør for Statkrafts forretningsområde for markedsoperasjoner og IT, i samtale med Statkrafts kommunikasjonsrådgiver Anders Berg-Hansen om drivkreftene bak energirevolusjonen vi står midt oppe i.

Jürgen Tzschoppe

Sted: Oslo, Norway

Fotograf: Jo Michael

Tyske Jürgen Tzschoppe er det eneste ikke-norske medlemmet av Statkrafts konsernledelse.

Kundens tidsalder

I deregulerte energimarkeder med full tilgang til solcellepaneler og batterier har folk en valgmulighet. De tenker helt annerledes enn den tradisjonelle ovenfra-og-ned-mentaliteten til store energiselskaper. Ifølge konserndirektøren peker alt dette i samme retning: Fremtidens energinett vil bli mindre topptungt og vil styres mer fra bunnen og opp.

– Fremtiden vil ikke bli bestemt av én optimal løsning lagd av en ingeniør. Folk vil skaffe seg det de ønsker. Og det er bra. Det vil gi oss bedre produkter og billigere utstyr. I vår bransje er forbrukerne pådrivere for bedre løsninger. Å være i forkant av dette vil kreve omveltninger i et selskap som er vant til å tenke overordnet infrastruktur.

Vil gjerne ha åpne tilbakemeldinger

Gjennom årene har Tzschoppe gjort seg noen refleksjoner om forskjellen mellom næringslivskulturen i Norge og Tyskland.

– Tyskland har en hierarkisk kultur, men ikke på en ekstrem måte. Likevel forventer tyskere at den høyest rangerte personen i rommet tar avgjørelsen etter en diskusjon. Norge er helt i den andre enden av skalaen. Avgjørelser blir gjerne tatt på gangen etter en lang tid med uformelle sonderinger. Et annet aspekt er tilbakemelding: Jeg setter virkelig pris på hvordan man i Norge gir hverandre innspill og tilbakemeldinger på en åpen og respektfull måte. I Tyskland skjer dette i mer begrenset grad, og noen ganger er det ganske tøft. Og mine nederlandske kolleger holder ingenting tilbake. Den ene måten er ikke verre eller bedre enn den andre, men jeg foretrekker en blanding fremfor en homogen kultur. Til slutt må jeg si at det er morsomt å se hvordan nordmenn forvandles til beintøffe konkurrenter straks de setter seg på sykkelen. I Oslo er man ennå ikke kommet så langt at sykler anses som et transportmiddel.

For ikke å gå glipp av småpraten i gangene har Tzschoppe begynt å ta undervisning i norsk. Nå gjenstår det å se om konsernledelsen vil bli litt mer tysk, eller om Tzschoppe blir norsk.

Tekst: Anders Berg-Hansen
Foto: Jo Michael
Artikkelen er også publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 3/2015

JÜRGEN TZSCHOPPE

ALDER: 47

STILLING: Konserndirektør i Market Operations & IT

ERFARING: 13 år i Statkraft i ulike lederstillinger innenfor markedsoperasjoner, anleggsutvikling og utbygging, sjefingeniør ved instituttet for energisystemer og -økonomi ved Aachen Tekniske Universitet, ett år som kraftmegler i Enron

UTDANNELSE: PhD i elektroteknikk fra Aachen Tekniske Universitet i Tyskland

FAMILIE: Kone og to barn

21. okt. 2015