Stories

Sted: Oslo

Fotograf: Hans Fredrik Asbjørnsen

Christian Rynning-Tønnesen er konsernsjef i Statkraft AS.

Powertalk: "Vi har et fantastisk utgangspunkt for fremtiden"

Energisektoren er inne i en stor og krevende omstilling. – Akkurat nå er det veldig spennende å lede Statkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Konsernsjefen lener seg over møtebordet på kontoret. Han tenker seg alltid nøye om før han svarer. Som i en ingeniørs beregninger er det høy presisjon i ordvalget.

– Statkraft har en lovende portefølje med fornybar energi og en veldig fremtidsrettet forretningsplan. Vi har et fantastisk utgangspunkt i en verden som fortsatt trenger mye energi, men mindre karbon.

Helt siden han ble konsernsjef i Statkraft i 2010, har Christian Rynning-Tønnesen fremholdt at «verden trenger mer ren energi». Og på disse fem årene har veksten i fornybar energi vært formidabel. Statkraft har vært med på veksten, spisset strategien, bygget opp solid egenkapital og tatt lange steg ut i det internasjonale energimarkedet.

Krevende marked

Likevel peker ikke alle kurver oppover. Det er krevende tider i den europeiske kraftbransjen. Mens det bygges mer fornybar produksjonskapasitet, har etterspørselen flatet ut og kraftprisene har falt. I det nordiske kraftmarkedet, der Statkraft har over 90 prosent av sin produksjon, var den gjennomsnittlige kraftprisen i fjor 28 prosent lavere enn gjennomsnittet for årene 2009–2013.

Når han skal gjøre opp regnskapet for sine fem første år som konsernsjef, er det nettopp disse markedsendringene Rynning-Tønnesen trekker frem.

– I et krevende marked har Statkraft tross alt klart å opprettholde god inntjening. Det er jeg godt fornøyd med. Vi har jobbet hardt med å inngå nye kontrakter og finne nye forretningsmodeller, og vi har utviklet mange nye investeringer, selv om noen av dem har hatt negativ avkastning. Målinger viser dessuten at omdømmet vårt er blitt langt sterkere de siste årene. Jeg opplever at politikere, medier og folk flest har større forståelse og respekt for Statkraft.

– Hva er det viktigste du har oppnådd?

– I perioden jeg har vært konsernsjef, har vi fått ny kapital fra eieren to ganger, i 2010 og i 2014. Det er en solid anerkjennelse!

Christian Rynning-Tønnesen, Anders Berg-HansenKommunikasjonsrådgiver Anders Berg-Hansen i samtale med konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen om omstillingen i energiindustrien og visjoner for fremtidens Statkraft.

Christian Rynning-Tønnesen

Sted: Oslo

Fotograf: Morten Brun

Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder Christian Rynning-Tønnesen Europas største produsent av fornybar energi med virksomhet i over 20 land.

Visjonen

Store vindusflater gir utsikt til Oslofjorden. Kontoret er behagelig stille. Det kommer godt med når hverdagen kjennetegnes av plutselige avbrytelser. Nå er det finansdirektøren som åpner døren og trenger konsernsjefens blikk på en presentasjon av siste kvartalsresultater. Rynning-Tønnesen håndterer forstyrrelsene med en velsignet evne til å kombinere høy effektivitet med full konsentrasjon.

– Hva er din visjon for Statkraft – hvor er vi på vei?

– Visjonen i dag er å utvikle oss videre til å bli et av de ledende selskapene i verden innenfor fornybar energi.

– Og hva må vi gjøre for å komme dit?

– Vi må fortsette å utvikle fornybar kraftproduksjon i form av vannkraft og vindkraft, og nå vil vi også engasjere oss i solkraft. Vi skal fortsette å utvikle fjernvarme, i hovedsak basert på fornybart råstoff og avfall, og vi skal satse på å utvikle fornybart biodrivstoff. Vi skal videreutvikle våre markedsoperasjoner i Europa, Asia og Sør-Amerika. Og vi vil være aktive i den globale innsatsen mot klimaendringer.

Klimaengasjement

De fleste som har møtt konsernsjefen, har hørt han snakke energisk om å bekjempe globale klimaendringer. Engasjementet for klima er ekte, og det startet med vannkraft.

– Jeg var interessert i vannkraft ut fra tanken om at dette er en fornybar ressurs og har evighetens perspektiv. Etter hvert har mitt engasjement utviklet seg til å bli en interesse for alle typer fornybar energi. Jeg tror verden vil trenge noe fossil energi også i fremtiden, men langt mindre enn i dag.

Da kronprinsesse Mette-Marit gikk opp den røde løperen til Vang Gård i november 2014, var det etter personlig invitasjon fra Rynning-Tønnesen. Konsernsjefen samlet for andre gang internasjonale forskere, miljøvernere og næringslivsledere til klimasymposiet Climate Roundtable i Statkrafts konferansesenter. Selv fikk Rynning-Tønnesen den virkelige oppvåkningen i 2010, da han tiltrådte som Statkraft-sjef.

– Noe av det først jeg gjorde som konsernsjef var å lese meg opp på vitenskapelige rapporter om klimaendringene. Raskt ble jeg overbevist om at disse endringene var sterkt påvirket av forbruket av fossilt brennstoff. Jeg innså at dette ville påvirke hele energisektoren.

– Men ikke alle lar seg overbevise av tall og fakta om klimaendringene?

– Jeg har ingeniørbakgrunn og hadde lett tilgang på hovedrapporten fra FNs klimapanel og andre kilder. Min vurdering da jeg leste materialet, var at det var veldokumentert. Jeg mener at temaet er så viktig at alle som er opptatt av fremtiden, burde sette seg inn i hovedinnholdet i disse rapportene.

En fellesnevner er at vi motiveres av en jobb som både er teknisk spennende og svært meningsfull.

Ren motivasjon

– Du leder mer enn 3.700 ansatte og har truffet veldig mange av dem. Hvem er en typisk statkrafter?

– Først og fremst vil jeg si det er gjennomgående høyt kompetansenivå blant ansatte i Statkraft. Folk viser god motivasjon og vilje til å bidra. En fellesnevner er at vi motiveres av en jobb som både er teknisk spennende og svært meningsfull. Kraftproduksjonen og IT-løsningene våre er teknologisk avanserte. At vi satser på ren energi, tror jeg betyr noe mer for hver enkelt av oss.

For konsernsjefen handler ledelse om kombinasjonen av å utvikle gode strategier og å bygge en organisasjon med stor gjennomføringskraft. I tillegg legger han vekt på betydningen av å formidle de riktige holdningene ut i organisasjonen. Visjonene er store, og han ser tydelig for seg at Statkraft vil gjøre en forskjell i verden. Verden står overfor en stor omstilling, sier han. Så hvordan blir endringene for oss som jobber her?

– En som blir ansatt i Statkraft i dag og skal jobbe her i ti år, vil oppleve en global omstilling. Nye investeringer i energisektoren vil gå fra fossilt til fornybart. Alle i Statkraft jobber direkte eller indirekte med ren energi, og derfor er alle ansatte veldig viktige brikker i denne omstillingen.

Stolt historie

I 2015 er det 120 år siden den norske staten kjøpte sin første vannfallrettighet i Paulenfoss i Vest-Agder. Og med det startet også historien om Statkraft.

– Selskapet har en lang, stolt historie. Tror du historien betyr noe i dag?

– Ja. Dagens konsern er et resultat av vår historie. Den lange erfaringen fra vannkraft sitter i veggene og har vært et rotfeste for å ekspandere selskapet teknologisk og geografisk, inn i nye energiformer og ut i flere verdensdeler. Gjennom 120 år har Statkraft vokst fra å være en norsk vannkraftprodusent til å bli en internasjonal aktør med flere teknologiske og kommersielle forretningsområder. I år skal det feires!

Tekst: Anders Berg-Hansen
Foto: Morten Brun, Hans Fredrik Asbjørnsen
Artikkele er også publisert i Statkraft-magasinet People & Power nr. 2/2015

Christian Rynning-Tønnesen

ALDER: 55

STILLING: Konsernsjef, Statkraft

LEDERERFARING: Konsernsjef og finansdirektør i Norske Skog fra 2005 til 2010, ulike stillinger i Statkraft fra 1992 til 2005

UTDANNING: Sivilingeniør fra NTH (nå Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU)

FAMILIE: Gift, fire barn

17. jun. 2015