Stories

Sted: Erzhausen, Tyskland

Fotograf: Dag Spant

Pumpekraftverk fungerer som et slags grønt batteri der vann kan pumpes tilbake i magasinet for senere ny bruk til kraftproduksjon og regulerende balansetjenester i kraftnettet.

Når krise blir mulighet

Ved å utvikle nye forretningsmuligheter sikret Statkraft fremtiden for pumpekraftverket i Erzhausen i Tyskland og 30 lokale arbeidsplasser.

I grønne omgivelser mellom Hannover og Göttingen ligger pumpekraftverket Erzhausen. Siden Statkraft tok over driften i 2009, har inntjeningen vært solid gjennom leveranser av balansekraft i form av primærreserve – inntil nettselskapet nærmest over natten endret praksis. Fra slutten av 2014 ble det ikke lenger mulig for Erzhausen å levere bare oppregulering i det tyske regulerkraftmarkedet.

Maik Thalmann– Det var en kraftig strek i regningen, sier Maik Thalmann, som da var leder for kraftverksgruppen Deutsche Wasserkraft og i dag er ansvarlig for drift og vedlikehold av Statkrafts kraftverk i Tyskland. Han kom under press for å finne nye forretningsmuligheter for Erzhausen.

– Endringene hadde jo ikke betydning bare for en forretningsmodell, men også for arbeidsplasser. 30 personer jobber ved kraftverket.

Om lag 400 innbyggere bor i tettstedet Erzhausen, der pumpekraftverket har vært en stabil arbeidsgiver.

Tett samarbeid

Selv om nettselskapets endrede praksis kom brått på, var Statkraft allerede i ferd med å utvide tjenestespekteret til pumpekraftverket.

Anlegget var prekvalifisert for å kunne levere oppregulering i form av sekundærreserve, og kapasiteten ble økt fra opprinnelige 87 MW til 109 MW, noe som har hatt stor betydning for inntjeningen. I tillegg til leveranse av sekundærreserve har anlegget også blitt prekvalifisert for leveranser av tertiærreserve i det tyske regulerkraftmarkedet.

– Endringene krevde mye av de ansatte på anlegget og kollegene ved markedskontoret i Düsseldorf. I forbindelse med prekvalifiseringen var det nødvendig med en omfattende omprogrammering av maskinene for å kunne oppfylle betingelsene som nettselskapet hadde fastsatt, forteller Thalmann og understreker:

– Det tillitsfulle samarbeidet mellom Düsseldorf og Erzhausen har vært essensielt for de meget gode resultatene som er oppnådd.

Pumpekraftverket i Erzhausen har også en viktig rolle å spille som backup i Statkrafts nye satsing på et stort kraftlager i form av et litiumionbatteri i Dörverden. Dersom dette multimegawattbatteriet av tekniske årsaker ikke er i stand til å levere primærreserve, stepper Erzhausen inn og gjør det mulig å levere de forpliktede balansetjenestene.

Viktig er også samspillet med Statkrafts virtuelle kraftverk i Tyskland, med over 8.700 MW i form av vindkraft og solenergi.

I Erzhausen kan maskinenes hurtige pumpe- og produksjonsytelse utligne avvik i denne strømproduksjonen og bidra til at Statkraft kan levere de kraftmengdene som er solgt, eller oppta overproduksjon av kraft. På denne måten begrenses balansekostnadene.

Det tillitsfulle samarbeidet mellom Düsseldorf og Erzhausen har vært essensielt for de meget gode resultatene som er oppnådd.
Rüdiger Hossfeld og Ralf Pape

Sted: Erzhausen, Tyskland

Fotograf: Dag Spant

Fagansvarlig maskinmontør Rüdiger Hossfeld og elektriker Ralf Pape er to av de 30 ansatte som har bidratt til omstilling og nytenkning ved kraftverket.

Større spillerom

Fleksibilitet og hurtighet er pumpekraftverkets største fortrinn. I løpet av 90 sekunder kan anlegget skifte fra å produsere vannkraft til å pumpe vannet tilbake i magasinet. Mens to maskiner til enhver tid leverer sekundærreserve, brukes de to andre til tertiærreserve for å utligne avvik i det virtuelle kraftverket og til daglig salg i spotmarkedet - så sant de ikke må utfylle de to første maskinene.

I tillegg til at det for ti år siden ble gjort innsparinger i pumpekraftverkets nettleie på hele 1,6 millioner euro, har kraftverkets evne til vannlagring blitt utvidet.

Driftsvolumet ble økt ved å montere bølgebrytere på demningen til det øvre vannreservoaret, og magasinet fikk rundt ti prosent høyere kapasitet. I det nedre reservoaret ble overløpsterskelen hevet for å kunne ta imot det økte vannvolumet.

– Vi har investert fire millioner euro i utvidelsene, forteller Thalmann. – Bare gjennom de årlige innsparingene i nettleie kan vi tjene inn investeringene i løpet av få år. For ikke å snakke om den økte fleksibiliteten som pumpekraftverket har fått! Nå har vi enda flere ben å stå på.

Tekst: Judith Tranninger
Foto: Dag Spant
Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 3/2016.

Fakta om Erzhausen pumpekraftverk

> EFFEKT: 220 MW

> ANTALL ANSATTE: 30

> SATT I DRIFT: 1964

> STATKRAFT OVERTOK DRIFTEN: 2009

> FLERE BEN Å STÅ PÅ:

1. Prekvalifisert for levering av sekundærreserve
2. Prekvalifisert for levering av tertiærreserve
3. Backup for primærreserve fra multimegawattbatteri
4. Balansekraft til det virtuelle kraftverket

I tillegg er Erzhausen godkjent for såkalt Black start, en prosedyre for rask gjenoppretting av kraftforsyningen ved strømbrudd.

Balansekraft

Begrepet balansekraft brukes om effektkapasitet som er kjapt tilgjengelig for å kunne utjevne kraftproduksjon og forbruk og motvirke uheldige spennings- eller frekvensavvik i strømnettet. Leveranser av balansekraft deles gjerne inn etter hvor raskt og lenge reguleringseffekten er tilgjengelig, henholdsvis i primær-, sekundær og tertiærreserve.

Stor turbin i kraftverket

Fleksibilitet og hurtighet er pumpekraftverkets største fortrinn. I løpet av 90 sekunder kan anlegget skifte fra å produsere vannkraft til å pumpe vannet tilbake i magasinet.

Sted: Erzhausen, Tyskland

Fotograf: Dag Spant

Da pumpekraftverket i Erzhausen nærmest over natten mistet en viktig inntektskilde, ble evnen til nytenkning satt på prøve. Utvidelsen av kraftverkets kapasitet for lagring av vann vil blant annet føre til innsparinger i nettleie på hele 1,6 millioner euro i året.

06. jan. 2017