Stories

Ved å utvikle nye forretningsmuligheter sikret Statkraft fremtiden for pumpekraftverket i Erzhausen i Tyskland og 30 lokale arbeidsplasser.

Det tillitsfulle samarbeidet mellom Düsseldorf og Erzhausen har vært essensielt for de meget gode resultatene som er oppnådd.

I grønne omgivelser mellom Hannover og Göttingen ligger pumpekraftverket Erzhausen. Siden Statkraft tok over driften i 2009, har inntjeningen vært solid gjennom leveranser av balansekraft i form av primærreserve – inntil nettselskapet nærmest over natten endret praksis. Fra slutten av 2014 ble det ikke lenger mulig for Erzhausen å levere bare oppregulering i det tyske regulerkraftmarkedet.

Maik Thalmann– Det var en kraftig strek i regningen, sier Maik Thalmann, som da var leder for kraftverksgruppen Deutsche Wasserkraft og i dag er ansvarlig for drift og vedlikehold av Statkrafts kraftverk i Tyskland. Han kom under press for å finne nye forretningsmuligheter for Erzhausen.

– Endringene hadde jo ikke betydning bare for en forretningsmodell, men også for arbeidsplasser. 30 personer jobber ved kraftverket.

Om lag 400 innbyggere bor i tettstedet Erzhausen, der pumpekraftverket har vært en stabil arbeidsgiver.

Tett samarbeid

Selv om nettselskapets endrede praksis kom brått på, var Statkraft allerede i ferd med å utvide tjenestespekteret til pumpekraftverket.

Anlegget var prekvalifisert for å kunne levere oppregulering i form av sekundærreserve, og kapasiteten ble økt fra opprinnelige 87 MW til 109 MW, noe som har hatt stor betydning for inntjeningen. I tillegg til leveranse av sekundærreserve har anlegget også blitt prekvalifisert for leveranser av tertiærreserve i det tyske regulerkraftmarkedet.

– Endringene krevde mye av de ansatte på anlegget og kollegene ved markedskontoret i Düsseldorf. I forbindelse med prekvalifiseringen var det nødvendig med en omfattende omprogrammering av maskinene for å kunne oppfylle betingelsene som nettselskapet hadde fastsatt, forteller Thalmann og understreker:

– Det tillitsfulle samarbeidet mellom Düsseldorf og Erzhausen har vært essensielt for de meget gode resultatene som er oppnådd.

Pumpekraftverket i Erzhausen har også en viktig rolle å spille som backup i Statkrafts nye satsing på et stort kraftlager i form av et litiumionbatteri i Dörverden. Dersom dette multimegawattbatteriet av tekniske årsaker ikke er i stand til å levere primærreserve, stepper Erzhausen inn og gjør det mulig å levere de forpliktede balansetjenestene.

Viktig er også samspillet med Statkrafts virtuelle kraftverk i Tyskland, med over 8.700 MW i form av vindkraft og solenergi.

I Erzhausen kan maskinenes hurtige pumpe- og produksjonsytelse utligne avvik i denne strømproduksjonen og bidra til at Statkraft kan levere de kraftmengdene som er solgt, eller oppta overproduksjon av kraft. På denne måten begrenses balansekostnadene.

Fakta om Erzhausen pumpekraftverk

> EFFEKT: 220 MW

> ANTALL ANSATTE: 30

> SATT I DRIFT: 1964

> STATKRAFT OVERTOK DRIFTEN: 2009

> FLERE BEN Å STÅ PÅ:

1. Prekvalifisert for levering av sekundærreserve
2. Prekvalifisert for levering av tertiærreserve
3. Backup for primærreserve fra multimegawattbatteri
4. Balansekraft til det virtuelle kraftverket

I tillegg er Erzhausen godkjent for såkalt Black start, en prosedyre for rask gjenoppretting av kraftforsyningen ved strømbrudd.

Balansekraft

Begrepet balansekraft brukes om effektkapasitet som er kjapt tilgjengelig for å kunne utjevne kraftproduksjon og forbruk og motvirke uheldige spennings- eller frekvensavvik i strømnettet. Leveranser av balansekraft deles gjerne inn etter hvor raskt og lenge reguleringseffekten er tilgjengelig, henholdsvis i primær-, sekundær og tertiærreserve.

Større spillerom

Fleksibilitet og hurtighet er pumpekraftverkets største fortrinn. I løpet av 90 sekunder kan anlegget skifte fra å produsere vannkraft til å pumpe vannet tilbake i magasinet. Mens to maskiner til enhver tid leverer sekundærreserve, brukes de to andre til tertiærreserve for å utligne avvik i det virtuelle kraftverket og til daglig salg i spotmarkedet - så sant de ikke må utfylle de to første maskinene.

I tillegg til at det for ti år siden ble gjort innsparinger i pumpekraftverkets nettleie på hele 1,6 millioner euro, har kraftverkets evne til vannlagring blitt utvidet.

Driftsvolumet ble økt ved å montere bølgebrytere på demningen til det øvre vannreservoaret, og magasinet fikk rundt ti prosent høyere kapasitet. I det nedre reservoaret ble overløpsterskelen hevet for å kunne ta imot det økte vannvolumet.

– Vi har investert fire millioner euro i utvidelsene, forteller Thalmann. – Bare gjennom de årlige innsparingene i nettleie kan vi tjene inn investeringene i løpet av få år. For ikke å snakke om den økte fleksibiliteten som pumpekraftverket har fått! Nå har vi enda flere ben å stå på.

Tekst: Judith Tranninger
Foto: Dag Spant
Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 3/2016.

Fleksibilitet og hurtighet er pumpekraftverkets største fortrinn. I løpet av 90 sekunder kan anlegget skifte fra å produsere vannkraft til å pumpe vannet tilbake i magasinet.