Stories

Sted: Himachal Pradesh, India

Fotograf: Alf Berg

Etter mørke, snøtunge og kalde vintermåneder kommer det alltid en vår. Da forsvinner faren for å snø inne, men den kraftige snøsmeltingen gir travle dager for Khekh Ram.

Nær naturen

Monsunregn, enorme snømengder og kraftig snøsmelting skaper store variasjoner i arbeidsdagen til Khekh Ram ved vannkraftanlegget i Himalaya.

Khekh Ram er senior arbeidsassistent ved kraftanlegget Allain Duhangan i Himachal Pradesh helt nord i India. Han har vært i Statkraft siden 2012. Ved ekstremvær er han uunnværlig. Han sjekker de automatiske avlesningene for vannføringen ved kraftverket. 

Vi har spurt ham om ...

Kart over India

... arbeid.
Jeg krysskontrollerer de automatiske avlesningene for vannføringen og nivåene i reservoaret for å forhindre skader og sikre forutsigbarhet. Med ekstreme værforhold er manuell sjekk av data ekstra viktig. Jeg passer også på at renseverket fungerer og er i god stand, slik at kvister og annet organisk materiale og avfall av ulik art blir filtrert vekk.

... inspirasjon.
Jobben inspirerer. Å ha en stilling med god lønn og ordentlige rammer for arbeidstid betyr veldig mye. Jeg er fra en landsby i nærheten og har kone og barn som bor like ved anleggskontorene. Det gjør det enkelt for meg å reise hjem hver uke. Slik er det ikke for alle i dette området. Det er en form for frihet som er dyrebar, og som gir meg lyst til å yte godt på jobb.

... nedturer.
Det kan være ensomt å jobbe turnus et sted der det er kaldt og mørkt hele vinteren, og der du er delvis avstengt fra omverdenen. Men jeg fokuserer på det positive. Etter fire-fem dager er turnusen over, og jeg reiser hjem til familien.

... oppturer.
Jeg setter pris på de enkle tingene i livet. Jeg er glad i å slappe av hjemme med familien min, og jeg er glad i å gå i fjellet. Jeg har vært heldig som har fått vokse opp og fortsatt kan bo og jobbe i Manali-området. Her har jeg så nær kontakt med naturen.

... balanse.
Å tilbringe tid med familien skaper balanse etter endt arbeidsuke. Vi finner på ting sammen, drar på tradisjonelle festivaler og gjør utflukter i naturen. Jeg er også glad i dyr, vi har en ku og driver en liten hønsegård. Å stelle med dyrene er god avkobling.

... ren energi.
Vi bidrar til å forsyne India med ren energi. Det føles godt med tanke på utfordringene vi har med global oppvarming, som er skremmende. Jeg er stolt av våre kjerneverdier. Vi tar miljømessige hensyn, også utover det som er påkrevet. Blant annet har vi strenge retningslinjer som skal motvirke at arbeidsområdet vårt blir forsøplet. Det er viktig, for vi jobber i naturskjønne omgivelser. I tillegg har vi fått god opplæring i sikkerhet og krisehåndtering, noe som skaper trygg produksjon.

Tekst: Alf Berg
Foto: Alf Berg, Statkraft

Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 3/2016.

Lær mer: Statkraft i India

Fjell i Himalaya

"Vi bidrar til å forsyne India med ren energi. Det føles godt med tanke på utfordringene vi har med global oppvarming."

Sted: Himachal Pradesh, India

Fotograf: Statkraft

08. jan. 2017