Stories

Sted: Oslo

Fotograf: Hans Fredrik Asbjørnsen

Thorhild Widvey ble i juni 2016 utnevnt til styreleder i Statkraft.

Powertalk: Nettverksbyggeren

Som femtenåring dirigerte Thorhild Widvey barne- og ungdomskoret i hjembygda på Karmøy. Nå har Statkrafts nye styreleder ambisjoner om å styrke selskapets stemme i det grønne skiftet.

Siden utnevnelsen i juni 2016 har Thorhild Widvey brukt mye tid på å bli best mulig kjent med Statkraft. Den tidligere toppolitikeren med en rekke verv i norsk næringsliv på CVen har besøkt flere Statkraft-lokasjoner og møtt mange ansatte.

– Jeg er veldig imponert over aktiviteten i de ulike forretningsområdene og de svært kompetente menneskene som jobber her. Statkraft er en av Norges viktigste bedrifter. Vi har en veldig solid stilling. Særlig i Europa, men også internasjonalt.

– Hva er dine ambisjoner for selskapet?

– Statkraft skal være et lokomotiv for det grønne skiftet her i Norge og bli en sterkere stemme i debatten internasjonalt.

Knut Fjerdingstad

POWERTALK: Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statkraft, intervjuer selskapets styreleder Thorhild Widvey.

Gjennombrudd

Et sterkt samfunnsengasjement går som en rød tråd gjennom Thorhild Widveys yrkesliv og førte henne tidlig inn i politikken. Det var imidlertid ingen planlagt eller opplagt karrierevei. Etter idrettsstudier i Danmark vendte Widvey hjem til Karmøy og ble idrettsleder for funksjonshemmede.

– Det var en fantastisk spennende og interessant jobb, som lærte meg mye om å gjøre gjennombrudd. Sammen gjorde vi det umulige mulig gang på gang.

Innsatsen ble lagt merke til, og hun bleganske snart rekruttert til lokalpolitikken som representant for Høyre. Det ble starten på en omfattende karriere. Widvey har vært stortingsrepresentant i åtte år, statssekretær i to departementer og hatt to ministerposter. Som olje- og energiminister var hun ansvarlig for sektorene olje, gass og kraft i Norge tidlig på 2000-tallet.

Lang erfaring fra styrer i store offentlige og private virksomheter, mange av dem i energisektoren, var i tillegg tungtveiende da Næringsdepartementet utnevnte henne til ny styreleder i Statkraft i juni i år. Det påståtte vennskapet mellom de to tidligere regjeringskollegene, næringsminister Monica Mæland og Thorhild Widvey, var imidlertid det som stjal overskriftene etter offentliggjøringen av ny styreleder.

Stormfull start

– Hvordan opplevde du medietrykket i forbindelse med utnevnelsen?

– Slik jeg oppfattet det, har debatten dreid seg mest om hvordan saken ble håndtert, og ikke om meg som person eller om mine kvalifikasjoner. Statsråden har redegjort for dette, og i henhold til forvaltningsloven var hun habil. Vi har kjent hverandre i mange år gjennom politikken, men har aldri hatt en nær relasjon. Jeg har vært politiker siden 1979 og er vant til at det stormer iblant. Det kan jeg leve med.

– I Norge er det en pågående politisk diskusjon om privatisering av Statkraft. Noen mener det er på tide å børsnotere selskapet, blant annet som følge av at Regjeringen i fjor endret det varslede utbyttefritaket for 2016 til 2018. Hva er ditt syn på dette?

– Det hører ikke til min rolle å ha noen mening om hvorvidt selskapet skal privatiseres. Jeg forholder meg til Eierskapsmeldingen og eier. Når det gjelder fastsetting av utbytte, er det eierens privilegium. Men selvfølgelig vil vi som styre komme med råd til eieren, også om utbytte, sier Widvey og legger til:

– Det er viktig at Statkraft har en kapitalsituasjon som gjør det mulig å reinvestere, både i Norge og internasjonalt. Derfor er jeg også svært positiv til det igangsatte forbedringsprogrammet i selskapet. Det handler ikke bare om kostnadskutt, men også om å forbedre vår virksomhet innenfor de ulike forretningsområdene. Det vil legge grunnlaget for ny vekst.

Jeg har vært politiker siden 1979 og er vant til at det stormer iblant. Det kan jeg leve med.
Thorhild WEidvey

Sted: Oslo

Fotograf: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Jeg er veldig imponert over aktiviteten i de ulike forretningsområdene og de svært kompetente menneskene som jobber her. Statkraft er en av Norges viktigste bedrifter, fastslår Thorhild Widvey

Urolig tid

Den nye styrelederen tror på vekst både i nye og eksisterende markeder.

– En solid strategi er av stor betydning i en urolig tid med mange utfordringer knyttet til næringen generelt og til vår virksomhet. Det nye styret vil gå gjennom strategien og jobbe videre med hvordan Statkraft skal utvikle seg fremover.

– Politikere som er kritiske til Statkrafts utenlandssatsing, hevder at det er tapsprosjekter. Hva svarer du til det?

– Jeg er stolt over det Statkraft har fått til, men det er alltid forbundet med risiko å satse ute. En sak er å finne gode prosjekter som er lønnsomme, en annen sak er å forholde seg til eventuell politisk ustabilitet, korrupsjon og ulike kulturer for HMS, for å nevne noe. Så det kreves grundig forarbeid for at et styre skal kunne ta en eventuell investeringsbeslutning. Når det gjelder fremstillingen av utenlandssatsingene som tapsprosjekter, er det også viktig å få frem korrekt informasjon og nyansene i dette bildet. Noen prosjekter har gått med tap, men totalt sett har det gått i pluss. I gjennomsnitt har avkastningen på utenlandsprosjektene vært på ni prosent siden 2001.

– Hvordan vil du unngå nedskrivninger i fremtiden?

– Risikoanalyser er grunnleggende viktig, samt at vi jobber systematisk med alle typer analyser – også finans- og markedsanalyser – og ser på utviklingen av kraftprisene. Konsernet utarbeider slike analyser, som legges frem for styret. Disse bruker vi mye tid på. Men å gi garantier for at det ikke vil skje feilinvesteringer i fremtiden, er ikke mulig, sier Widvey.

– Flere av styrets medlemmer har erfaring med internasjonale investeringer. Det skal komme Statkraft til gode.

I tillegg til Thorhild Widvey fikk Statkraft tre nye styremedlemmer i juni; Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna. Mellbye har lang erfaring fra norske Statoil, og svenskene Biström og Ekenstierna har bakgrunn fra selskaper som Vattenfall og E.ON Sverige.

En solid strategi er av stor betydning i en urolig tid med mange utfordringer knyttet til næringen generelt og til vår virksomhet.

Fruktbar pause

Nettverk er et nøkkelord for den nye styrelederen. I tillegg til roller og verv innenfor politikk og næringsliv, noe som har gitt Widvey et stort internasjonalt kontaktnett, har familielivet vært en motor for nettverksbygging.

På slutten av 1990-tallet flyttet hun med mannen Osvald Bjelland og deres to barn til London. Hun tok en pause fra politikken for å følge opp barnas skolegang på en internasjonal skole med elever fra rundt 50 ulike nasjoner. Det betegner hun som sitt klokeste valg i livet.

Hun ble raskt leder av internasjonal gruppe på skolen og erfarte i praksis hvor viktig det er å lære toleranse på tvers av nasjonalitet, religion, hudfarge og språk. Gjennom årene i London bygget Widvey et globalt nettverk som hun fortsatt har stor nytte og glede av.

– Det var veldig lærerikt å være utenlands, og gjennom engasjementet på skolen møtte jeg mange flotte og interessante mennesker fra hele verden.

Da Thorhild Widvey vendte hjem med familien i 2002, tok hun på seg nye oppgaver i politikken, først som statssekretær og deretter som olje- og energiminister. I regjeringen til Erna Solberg var Widvey kulturminister frem til slutten av fjoråret.

Hun har ingen planer om et nytt comeback i politikken.

– Nei, det er styrelederjobben i Statkraft som teller nå.

Tekst: Knut Fjerdingstad
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 3/2016.

Thorhild Widvey

Thorhild Widvey

> AKTUELL: Ny styreleder i Statkraft.

> ALDER: 60

> LAND: Norge

> BAKGRUNN: Lang politisk bakgrunn og har blant annet vært kulturminister og olje- og energiminister.

> FAMILIE: Gift, to barn.

13. des. 2016