Stories

Sted: Himachal Pradesh, India

Fotograf: Alf Berg

Padma Devi i snørydderteamet går aldri tom for arbeidsoppgaver.

Snørydderne

Padma Devi og snørydderteamet ved Allain Duhangan-kraftverket i India har en jobb som aldri tar slutt. Det passer dem bra.

Sju kvinner står bøyd over hakker og spader på en grusvei nesten tre  tusen meter over havet.

Veien fører opp til inntakene for kraftanlegget Allain Duhangan i den indiske delstaten Himachal Pradesh.

Kvinnene rydder veien for snøras og steinras, de skyfler slaps, søle og store og små steiner.

Når veistrekket her er klarert, bærer det lenger opp i fjellene for å rydde nye deler av en vei som er bratt og full av hårnålssvinger.

Det er en jobb som aldri tar slutt. Hver årstid har sin utfordring.
Snørydderne i arbeid

Sted: Himachal Pradesh, India

Fotograf: Alf Berg

Stemningen er god når de sju kvinnene i snørydderteamet er på jobb for å sikre veiene rundt kraftverket.

Masse snø...

Været i området er ekstremt og fører til kraftig slitasje på fjellveiene.

– Hver årstid har sin utfordring. Dette er en jobb som aldri tar slutt, sier Padma Devi i veiteamet, men legger til at veien gir arbeid og inntekt som kommer godt med.

– Det er masse snø om vinteren. Når vinteren er over, haster det med å få vekk snøen slik at folk kommer opp til inntakene før smeltingen tar av. Straks vi er ferdige med det, har vi noen få måneder før monsunsesongen tar til. I mellomtiden gjør vi reparasjoner på veien så godt vi kan.

Kart

Allain Duhangan

> Vannkraftverk i Kullu-distriktet i Himachal Pradesh nord i India

> Produksjon: 802 GWh

> Kapasitet: 192 MW

> Eies og driftes av Malana Power Company Limited (MPCL), som er eid 49 prosent av Statkraft og 51 prosent av Bhilwara Energy.

Snørydding

Sted: Himachal Pradesh, India

Fotograf: Alf Berg

Snøslapset må vekk før avrenning gjør de bratte fjellveiene ufremkommelige.

Teamet av snøryddere

Sted: Himachal Pradesh, India

Fotograf: Alf Berg

Godt vennskap og hyppige tepauser er hemmeligheten bak suksessen til Padmas arbeidslag.

Manuelt arbeid

Parkash Thakur er arbeidsleder for gruppen. Han forklarer hvorfor ryddingen til dels må gjøres manuelt.

– Så langt det er mulig bruker vi gravemaskiner. Men når maskinen har gjortjobben sin, er det ikke så lett å se hva som er vei, og hva som er snø. Å få unna slapset må gjøres for hånd, ellers får grusveien dype furer og kan i verste fall bli skylt helt vekk.

Med 22 års erfaring fra veirydding under vanskelige forhold vet Thakur akkurat når det er på tide å sette inn det manuelle teamet.

– Vi holder oppsyn med i alt 25 kilometer vei. Det er en krevende, men viktig jobb. Tidlig tilgang til anleggenes øvre deler er veldig viktig for god drift.

Tekst: Alf Berg
Foto: Alf Berg
Artikkelen er også publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 1/2016

Parkash Thakur

Parkash Thakur er arbeidsformann for snørydderteamet ved Allain Duhangan-anlegget.

Utsikt over Kullu-dalen

Sted: Himachal Pradesh, India

Fotograf: Alf Berg

Utsikten over Kulludalen er kanskje Nord-Indias flotteste.

26. feb. 2016