Stories

Sted: Düsseldorf, Tyskland

Fotograf: Oliver Tjaden

I et fornybarmarked der endringer skjer svært raskt, blir handel i sanntid stadig viktigere. Hvordan kan roboter effektivisere tradingen?

/coding day/

Stadig knappere marginer i handelen med fornybar energi gjør at traderne må være mer effektive. Workshopen Coding Day samler deltagere på tvers av enheter i Statkraft for å finne ut hva roboter kan bidra med.

Artikkelen er hentet fra Statkrafts
magasin People & Power nr. 1/2017.

I et gammelt fabrikklokale i Düsseldorf sitter utviklere, tradere og analytikere sammen i små grupper. Energien i rommet er høy, tanker og ideer utveksles.

Det er Coding Day.

Workshopen er en del av prosjektet e.trade og handler om å forstå mulighetene som algoritmisk handel gir i intraday-markedet, der handelen foregår tilnærmet i sanntid.

Sanntidshandel blir stadig viktigere for å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel i et fornybarmarked der endringer skjer raskt, for eksempel som følge av at det blåser opp og vindkraftproduksjonen øker.

Dette handler om å jobbe på en annen måte.
Konstantin Wiegandt

Sted: Düsseldorf, Tyskland

Fotograf: Oliver Tjaden

Dr. Konstantin Wiegandt, ansvarlig for Algorithmic Trading i forretningsområdet Markedsoperasjoner og IT i Statkraft.

Mennesker og roboter

– Hensikten med prosjektet er å finne ut hvordan vi kan støtte tradernes arbeid gjennom automasjon, ved at roboter kan overta en del av deres oppgaver. Det handler ikke om å erstatte mennesker med maskiner, men å se på hvordan egenskapene deres kan kombineres på en best mulig måte, sier dr. Konstantin Wiegandt, ansvarlig for Algorithmic Trading i Statkrafts forretningsområde Markedsoperasjoner og IT.

Han bruker gjerne sjakkens verden for å forklare:

– Frem til 1997 var alle sjakkens stormestre mennesker. I 1996 tapte Garri Kasparov sitt første parti mot IBMs supercomputer Deep Blue, men vant totalt sett. I 1997 vant Deep Blue hele kampen. Kasparov fikk ideen om å skape et nytt spill som han kalte «advanced chess», der et lag består av menneske og sjakkcomputer. Det viste seg at menneske og maskin sammen er bedre enn en supermaskin alene. I e.trade-prosjektet er ideen å hoppe over supercomputer-delen og gå direkte til «advanced trading»-nivået.

– Datamaskiner er raske, de kan gjøre mange ting samtidig og er systematiske, presise og pålitelige. Mennesker er kreative og smarte – de kan foreslå og sette i verk nye handelsstrategier, og de kjenner markedet slik at de kan avgjøre hvilken algoritme som bør brukes i en gitt situasjon. Ved å la maskiner ta seg av kjedelige beregningsoppgaver og la menneskene ha full kontroll på strategien er det mulig å effektivisere intraday-handelen, sier Wiegandt.

En annen fordel med automasjon er at datamaskinen dokumenterer alt den gjør. Dermed blir prosessene mer transparente, det blir lettere å skaffe dokumentasjon til myndighetene som kontrollerer at alt foregår som det skal.

/coding day/

> Todagers workshop i Düsseldorf i Tyskland om mulighetene som algoritmisk handel gir i intraday-markedet.

> Deltagerne kommer fra ulike enheter i Statkraft, både fra Düsseldorf og Oslo.

> Statkraft-enheten MCEA (Markets Continental Energy Management Analysis, Algorithms & Automation) har ansvaret for Coding Day.

Jihan Li og Endre Skeie

Sted: Düsseldorf, Tyskland

Fotograf: Oliver Tjaden

Jihan Li (til venstre) og Endre Skeie utveksler ideer under workshopen Coding Day.

Ingenting å frykte

Under Coding Day blir ulike faggrupper samlet til idédugnad, både de som lager automatiske systemer og de som skal bruke dem i det daglige.

Et av punktene på programmet er «Intraday Algo Trading Game», et spill som viser hvordan de ulike komponentene i en kraftbørs fungerer. Deltagerne spiller rollene som komponentene, og informasjonsutvekslingen foregår ved at hver gruppe sender en lapp videre til neste ledd med sine avgjørelser.

– Vi vil nemlig ikke bare finne opp en selvkjørende bil og så sette traderne bak rattet. Vi ønsker at de selv skal være med på å bestemme hvordan bilen skal være, slik at de også bedre forstår hvordan den virker, sier Wiegandt.

– Studier viser at mennesket ikke bruker hele sitt intellektuelle potensial når de sitter foran en skjerm med tastatur og mus. Kanskje er det en idé å ha fargekoder på skjermen? Kanskje traderne skal ha virtual reality-briller og cyberhansker, slik at de bruker hele kroppen og ikke bare den hånden som styrer musen?

Wiegandt understreker at automasjon og digitalisering ikke er noe vi behøver å frykte.

– Robotene kommer ikke og tar jobbene våre. Dette handler om å jobbe på en annen måte. Ved å bruke maskiner til oppgavene de gjør best, kan vi mennesker konsentrere oss ytterligere om det vi er best på.

Tekst: Sissel Fantoft
Foto: Oliver Tjaden
Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 1/2017.

/coding day/

Michael Demars

Michael Demars, en av mange engasjerte deltagere på Coding Day i Düsseldorf.

Gökhan Balci

Gökhan Balci i dyp konsentrasjon foran tavlen med koder.

Det handler ikke om å erstatte mennesker med maskiner, men å se på hvordan egenskapene deres kan kombineres på en best mulig måte.

Sted: Düsseldorf, Tyskland

Fotograf: Oliver Tjaden

Gökhan Balci (fra venstre), Jihan Li og Julien Sterz er enige om nytten av å møtes i et tverrfaglig fellesskap.

15. jul. 2017