Stories

Sted: Kargi, Tyrkia

Fotograf: Bahadir Sezegen

Som ledd i arbeidet med å få til en langsiktig løsning på avfallsutfordringene i vannreservoaret til Kargi kraftverk, ble to skoler i Osmancik plukket ut til et miljøprogram for å øke bevisstheten i samfunnet rundt gjenvinning av søppel. Skolebarnas innsats med å samle inn papir og plast til gjenvinning ble belønnet med brukte og resirkulerte PCer fra Statkraft.

Felles utbytte av avfallshåndtering

Papir, plast og annet avfall som truer med å trenge inn i vanninntaket ved magasinene, utgjør en stadig utfordring og belastning i driften av vannkraftverk. I Tyrkia har skolebarn hjulpet til med å samle inn mange tonn med avfall. Til felles beste.

Artikkelen er hentet fra Statkrafts
magasin People & Power nr. 2/2017.

Det startet som et initiativ fra personell ved Statkrafts Kargi-kraftverk ved elven Kizilirmak nord i Tyrkia for å gjøre noe med alt søppelet som samlet seg opp i anleggets vannmagasin.

Det viste seg å bli en vinn-vinn-situasjon og et enestående eksempel på gevinstdeling mellom vannkraftverket, det omkringliggende samfunnet og ikke minst det lokale miljøet.

Dette viser godt hvordan vi jobber i Tyrkia.
Barne i klasserom

Sted: Kargi, Tyrkia

Fotograf: Bahadir Sezegen

Innsamling og gjenvinning av avfall står på timeplanen for skolebarna i Osmancik. Et viktig tiltak er å redusere mengden av søppel som samler seg opp i vannmagasinet til Statkrafts Kargi-kraftverk.

Avfall gir inntekter til lokale skoler

Våren 2017 satte medarbeidere ved Kargi-verket i gang en kampanje overfor lokalsamfunnet for om mulig å få til en bærekraftig og langsiktig løsning på avfallsproblemet. Det ble besluttet å fokusere på å øke kunnskapen og bevisstheten rundt avfallshåndtering, i tillegg til å få til raske og konkrete tiltak.

I nært samarbeid med lokale myndigheter ble skoler i området plukket ut for et pilotprosjekt der hvert tonn innsamlet papir- og plastavfall ble belønnet med en brukt, gjenvunnet PC fra Statkraft. Ikke lenge etter at kampanjen var sparket i gang, var 10 tonn avfall samlet inn – og en imponerende entusiasme var skapt.

Tiltaket fortsatte ufortrødent selv uten PC-belønningen fra Statkraft, for de lokale skolene styrket og bygget ut innsatsen. Skolene fikk nemlig kjærkomne inntekter av alt papir- og plastavfall som ble levert til gjenvinning.

Kargi-kraftverket har for sin del oppnådd å minske mengden av søppel og skrot som finner veien til Kizilirmak-elven og vannreservoaret. På den måten kan kraftverket bruke færre arbeidstimer på å fjerne avfall som samler seg ved vanninntakets sperregitter.

Bahadir Sezegen (til høyre), som koordinerer miljømessige og sosiale spørsmål for Statkraft i Tyrkia, overrekker brukte og resirkulerte Statkraft-PCer til Mahmut Karakaş, overlærer ved Gemici barneskole i byen Osmancik.

Bahadir Sezegen (til høyre), som koordinerer miljømessige og sosiale spørsmål for Statkraft i Tyrkia, overrekker brukte og resirkulerte Statkraft-PCer til Mahmut Karakaş, leder for Gemici barneskole i byen Osmancik. For hvert tonn med papir- og plastavfall som barna samlet inn til gjenvinning, fikk skolen en datamaskin i premie. (Foto: Sener Demir)

Barne som kaster papp og papir til gjenvinning

Sted: Kargi, Tyrkia

Fotograf: Bahadir Sezegen

Med stor iver gikk barna i gang med å samle inn brukt papir og kartong!

Bærekraftig avfallshåndtering

I tiden fremover vil utvilsomt mindre avfall ende opp i elven fra landsbysamfunnene langs elvebredden og fra distriktssenteret Osmancik noen få kilometer oppstrøms Kargi. Men et mer presserende mål er å etablere en konstruktiv dialog med kommunen for å få til ansvarsdeling når det gjelder å fjerne avfall fra vannmagasinet.

Med dette initiativet ønsker Statkraft å demonstrere et langsiktig engasjement som på positivt vis blir reflektert i miljøsamarbeid med kommunen.

Planen er i tillegg å modifisere avfallsprogrammet slik at det passer for elvekraftverket Çakıt i Adana-provinsen i Tyrkia.

Statkraft vurderer også hvordan det enkle og effektive initiativet kan gjentas for å takle liknende avfallsutfordringer andre steder i verden.

Kraftverket Kargi

Statkrafts Kargi-kraftverk ved elven Kizilirmak. (Foto: Statkraft)

Barnetegninger om gjenvinning

Sted: Kargi, Tyrkia

Fotograf: Bahadir Sezegen

I klasserommet har elevene hengt opp flotte tegninger om å levere papir og plast til gjenvinning og passe på at søppel ikke blir kastet i naturen eller ut i elven.

"Jeg er stolt over å være en del av dette!"

– Dette viser godt hvordan vi jobber i Tyrkia, sier den fremste initiativtakeren Bahadir Sezegen, som koordinerer miljømessige og sosiale spørsmål for Statkraft i Tyrkia.

– Med bakgrunn i hvilke generelle utfordringer vi står overfor i Tyrkia når det gjelder avfallshåndtering og gjenvinning, er jeg svært imponert over innsatsen og engasjementet til skolebarna og skoleadministrasjonen, legger han til.

– Pilotprosjektet gir ikke et rent vannreservoar over natten, men vi har fått på plass et ukomplisert system for avfallshåndtering som til syvende og sist bidrar til å lære opp og bevisstgjøre folk, bedrer det lokale miljøet og hjelper Statkraft til å nå målet om redusert flyt av avfall inn i magasinet. Jeg er stolt av å være en del av dette!

Tekst: Johan Tingulstad
Foto: Bahadir Sezegen

Kart over Tyrkia

Kargi

Vannkraftverket Kargı ligger ved elven Kizilirmak nord i Tyrkia, i distriktene Osmancık og Kargı. Etter en byggeperiode på fire år ble kraftanlegget satt i drift i mai 2015. Selskapet Kargı Kızılırmak Enerji A.Ş. er heleid av Statkraft.

Lær mer

Fakta: Statkraft i Tyrkia
Fakta: Kargi kraftverk
Featureartikkel: "Sikkerhet på timeplanen"

Plastavfall

Med dette initiativet ønsker Statkraft å demonstrere et langsiktig engasjement som på positivt vis blir reflektert i miljøsamarbeid med kommunen.

Sted: Kargi, Tyrkia

Fotograf: Bahadir Sezegen

Avfall som ender opp ved kraftverkenes vanninntak, kan skape problemer for kraftproduksjonen, og oppryddingen er kostbar. Å minske mengden av avfall i elver og magasiner står høyt på dagsorden.

06. okt. 2017