Stories

Fornybar energi: De tre store

Vann-, vind- og solkraft er fornybare energikilder som vil bli enda viktigere i fremtiden. De ulike egenskapene for vann, vind og sol utfyller hverandre og gjør dem til perfekte partnere.

Fra fossilt til fornybart

Det er ingen tid å miste i arbeidet med å flytte verdens energiproduksjon fra fossile til fornybare ressurser. Ved å kombinere energien fra vann, vind og sol, kan Europa møte fremtidens behov på en smart, fornybar og bærekraftig måte.

Produksjonen av vindkraft er anslått å femdobles frem mot 2035. Solkraft vil også få en viktigere rolle i energimarkedet. The International Energy Agency anslår at solenergi vil stå for fra 8-13 prosent av den globale energiproduksjonen innen 2030.

Perfekte partnere

Vi vil med andre ord få mer elektrisitet fra sol og vind fremover, både her til lands og i resten av Europa. Da er det ekstra heldig at energien som vann, sol og vind produserer, utfyller hverandre så godt. Vannkraft kan lagres over tid og brukes ved behov. Vind- og solkraft er på sin side ferskvare som må benyttes med det samme. Dermed blir vannkraften ekstra viktig de periodene der sol og vind ikke kan produsere nok energi.

På denne måten vil vannkraft fra Norge utfylle vind- og solkraft fra nabolandene våre og sørge for et mer bærekraftig Europa.

Ettersom produksjonen av sol- og vindkraft varierer med værforhold, trenger vi nye løsninger som kan integrere flere energikilder. I videoen over kan du se et eksempel på dette. Det virtuelle kraftverket i Tyskland kobler sammen mange småprodusenter av vind- og solenergi og hjelper med å balansere produksjonen. På grunn av at anleggene er geografisk distribuert og dermed utsatt for ulike værforhold, er det alltid vind- eller solkraftverk som produserer energi.

Container

Les historien om hvordan vi fyller disse kjempebatteriene med energi fra vann, vind og sol. Batteriene har en kapasitet som tilsvarer to millioner iPhone-batterier. 

I Statkraft vil vi fortsette å satse på den fleksible og fornybare vannkraften, slik at Norge kan bli en viktig samarbeidspartner for andre land i Europa. Den norske vannkraften muliggjør Europas satsing på væravhengige energikilder som sol- og vindkraft.

Her kan du lese mer om hvor viktig vannkraft er for Norge.

Det norske samfunnet skal avkarboniseres. Her kan du lese om hvordan vannkraften allerede har ført oss halvveis til målet.

05. mai. 2017