Stories

Sted: Emmen i Nederland

Fotograf: Ole Martin Wold

Gylne tider. Utnytting av solenergi vil øke kraftig de nærmeste fem årene, ifølge International Energy Agency. Rundedal i Emmen blir Statkrafts hittil største solpark.

Glimt av sol

Midt i mørketiden settes Rundedal i drift, Statkrafts nye solenergipark i Nederland. Avansert tynnfilmteknologi sørger for at panelene er affektive året rundt, også på grå dager.

På et 188 mål stort landbruksareal i Emmen i Nederland er solparken Rundedal i ferd med å ferdigstilles, et snaut halvår etter at byggingen startet. De neste 30 årene skal energiparken bidra til at Nederland når sine klimamål.

– Vi hadde lett etter det riktige markedet en stund, da løsningen åpenbarte seg så å si på dørstokken vår, sier Niels van der Linden, som er ansvarlig for Statkrafts satsing på solenergi. Han og solteamet har base ved Statkrafts kontor i Amsterdam.

Boom for solenergi

Nederland er blant landene i Europa som produserer minst fornybar energi. Bare seks prosent av energiproduksjonen kom i 2015 fra fornybare kilder. Landet har ikke tilgang på vannkraftressurser, og utbyggingen av vindkraft har gått langsomt, selv om ambisjonene har vært store. De siste årene har imidlertid antall installerte vindturbiner tatt seg opp, og nå står solkraft for tur.

– Nederland ligger etter når det gjelder å oppfylle målsettingen fra EU om en fornybarandel på 14 prosent innen 2020. Dette gapet har ført til at økte subsidier har blitt tilgjengelige for solkraft, i tillegg til at teknologien har blitt langt rimeligere de siste årene. Derfor ser vi en boom for solenergi i Nederland akkurat nå, og vi er til stede for å ta del i denne veksten, sier van der Linden.

De neste 30 årene skal solenergiparken bidra til at Nederland når sine klimamål.
Emmen solpark i Nederland

Sted: Emmen i Nederland

Fotograf: Ole Martin Wold

Solenergiparken Rundedal skal bidra til at Nederland når sine klimamål. Bart Robrecths og Andrea Boccabella har fulgt opp byggeprosessen.

Ny satsing

Statkraft la i 2010 ned sin første satsing på solenergi, men siden den gang har teknologien og markedet modnet. I 2013 tok van der Linden og hans kolleger ved kontoret i Amsterdam initiativ til å teste ut forretningsmodeller med solkraft i liten skala.

– Testprosjektene ga oss viktig lærdom om ulike forretningsmodeller for produksjon og salg av solenergi. I 2015 gikk vi til Statkrafts ledelse og styre med en forretningsplan og fikk en investeringsramme som har gjort det mulig å fortsette arbeidet i langt større skala, sier van der Linden.

To forretningsmodeller ligger til grunn for satsingen. Den ene er et leasingsystem der bedrifter leier ut takareal eller annet ubrukt areal til Statkraft, mens Statkraft installerer solsystemene. Takeieren får muligheten til å bruke den genererte energien mot en avgift. Det jobbes videre med varianter av denne modellen i Tyskland og India. Den andre modellen går ut på å bygge egne solparker på bakken for salg av solkraft rett i nettet, slik Amsterdamkontoret nå gjør.

– Før vi fant prosjektet her i Emmen, så vi på muligheter både i Storbritannia og Tyrkia, men markedsbetingelsene endret seg underveis og gjorde det lite fruktbart å gå videre. Det blir trolig flere prosjekter i Nederland. I tillegg vil vi sondere ut andre markeder neste år, sier van der Linden.

Ny hverdag

Byggingen av Rundedal solenergipark har endret arbeidshverdagen for teamet i Amsterdam. – Vi kommer fra energi- og sertifikattrading og er vant til å håndtere ikke-fysiske produkter og tjenester. Det er en stor overgang å jobbe med en fysisk installasjon og alt det innebærer av anbudsrunder, utarbeidelse av kontrakter med samarbeidspartnere og underleverandører og ikke minst helse, miljø og sikkerhet, sier van der Linden.

– Som forsterkning har vi ansatt en prosjektleder med erfaring fra solenergiprosjekter. Vi er nå et team på fem personer, og vi skal vokse videre. Med god støtte fra eksperter i Statkraft har vi kompetansen vi trenger for å realisere egne solparker, det ligger jo i selskapets gener å utvikle prosjekter, sier han.

Statkrafts prosjektkontor, Project Management Office (PMO), har bistått med å utvikle prosedyrer som er tilpasset solaktiviteten. – Det har vært en omfattende og lærerik prosess for oss i teamet, understreker van der Linden.

 

 

  • Solenergipark i Emmen i Nederland
  • Dekker et område på 188 mål
  • Statkraft overtok rettighetene til å bygge parken i 2016
  • Ferdigstilles i slutten av 2017 og settes i ordinær drift i første kvartal 2018
  • Har 118 200 First Solar serie 4-paneler med kapasitet på 120 watt hver
  • Installert kapasitet: Ca. 14 MWp
  • Årsproduksjon: 14 GWh
Beitemark for sauer

Dette er og skal fortsatt være jordbruksland, fortrinnsvis som beitemark for sauer. God avstand mellom radene med paneler sikrer gode vekstvilkår for gresset.

Sted: Emmen i Nederland

Fotograf: Ole Martin Wold

Beitemark. Så snart parken star ferdig, skal sauer fra locale bønder flytte inn.

Solfangere

Første spadetak ble tatt i Emmen i juli 2017, og siden har det gått fort. Byggefasen for solparker er kort sammenlignet med vann- og vindkraftprosjekter.

– Det er fascinerende å se hvordan parken tar form fra dag til dag, sier Bart Robrechts, prosjektleder for Rundedal. Sammen med HMS-ansvarlig Andrea Boccabella er han i Emmen flere dager i uken for å følge opp entreprenører og underleverandører. På det travleste har om lag 60 anleggsarbeidere vært i sving med boring, kabling, fundamentering, etablering av strukturer og montering av solcellepaneler.

– Vi benytter tynnfilmteknologi og solceller av kadmiumtellurid (CdTe). First Solar-panelene er sensitive og fanger opp sollys vi ikke kan se. De gir god effekt også når solen ikke skinner, forklarer Robrechts.

Utfordringer

Panelene er mer krevende å montere enn tradisjonelle krystallin-paneler. De er tynne som glassplater og må holdes på plass av spesielle klemmer. – De sammenkoblete panelene har en spenning på hele 1 500 volt før kraften konverteres. Det gjør dem effektive, men også utfordrende. Vår EPC-kontraktor Belectric sørger for at vi bruker komponenter som tåler spenningen, sier Robrechts.

En annen utfordring har vært grunnforholdene i Emmen. Området er et av de høyeste i Nederland, men ligger bare 20 meter over havnivå.

– Grunnvannet står bare 70 centimeter under bakken, noe som krever gode systemer for drenering og har gjort det krevende å støpe fundamentene for rammeverket som holder solcellepanelene på plass, sier prosjektlederen.

Beitemark

Når solparken står ferdig, skal sauer fra lokale bønder flytte inn.

– Dette er og skal fortsatt være jordbruksland, fortrinnsvis som beitemark for sauer. God avstand mellom radene med paneler sikrer gode vekstvilkår for gresset, og kablene er spesielt sikret for å unngå at dyrene tygger på dem, forteller Robrechts.

Også lokalmiljøet skal pleies i byggeprosessen. Noen naboer har vært bekymret for lydnivået fra de sentrale omformerne. En uavhengig undersøkelse viser at lydnivået ikke kommer til å bli et problem.

– En stor lagringscontainer er synlig fra sykkelstien gjennom området, og den er ikke akkurat noe vakkert syn. En lokal kunstner har holdt et tegneverksted på den lokale skolen, og tegningene har dannet grunnlaget for en fargerik utsmykking på containeren, sier Robrechts.

– God kommunikasjon med lokalmiljøet gjør jobben enklere, både i dette prosjektet og i mulige fremtidige prosjekter. Vi er ikke fremmede for å utvikle en park til i samme område, sier han.

The Statkraft Way

Robrechts, van der Linden og resten av solteamet har gjort seg mange nyttige erfaringer underveis i realiseringen av solkraftparken Rundedal.

– Vi har bestrebet oss på å gjennomføre prosjektet «The Statkraft Way», men det finnes naturlig nok ikke presedens å bygge på, siden utvikling av solparker i denne skalaen er nytt for selskapet, sier Robrechts. Han er klar på at kompetansen som er samlet opp i prosjektperioden, er av stor verdi.

– Neste gang blir det enklere!

Tekst Jenny Bull Tuhus
Foto: Ole Martin Wold
Denne artikkelen er også trykket I Statkraft magasin People & Power nr. 2 2017.

19. des. 2017