Stories

Sted: Oslo

Fotograf: Thomas Barstad Eckhoff

Pekka Lundmark, konsernsjef i Fortum Corporation.

Powertalk: På kundejakt

I barndommen løp han fra gutta i gata. Fortum-sjefen samler ikke lenger på sekunder, nå går det i markedsandeler. Nylig tok Pekka Lundmark et jafs i det norske strømmarkedet.

I løpet av noen intense dager i april 2017 fikk det finske energikonsernet Fortum et ansikt i Norge. En avtale med Oslo kommune om overtagelse av Hafslund Marked løftet selskapet ut av en middels anonym tilværelse.

Da Statkraft samlet de nordiske krafttoppene på Statkraftkonferansen i Oslo i mai, var konsernsjef Pekka Lundmark mannen alle ville snakke med. Vi spurte ham om konkurransesituasjonen, markedsutsiktene og selvfølgelig Hafslund-avtalen.

– Hva er du spesielt fornøyd med etter oppkjøpet?

– Oslo kommune og Fortum har vært deleiere i Hafslund gjennom mange år. Vi har nå besluttet å skape nye partnerskap på områder der vi kan slå sammen våre kompetanser til beste for nyvinning og utvikling. Jeg er svært tilfreds med at vi sammen skal arbeide for at privatpersoner og virksomheter gjør mer klimavennlige valg.

– Hvorfor var det så viktig å få tak i markedsvirksomheten til Hafslund?

– Med Hafslund Marked vil Fortum bli den største aktøren i Norden innenfor detaljhandel med elektrisitet, og vi vil nesten doble vår kundebase til 2,4 millioner. Det betyr økonomi i stor skala, noe som særlig vil komme utviklingen av innovative tjenester og løsninger for kundene til gode. Vi ønsker å engasjere våre kunder og være en driver i forandringen fremover mot en renere verden.

– Bransjen snakker om at dette er kundens år. Nå er det kunden som bestemmer. Er dette en endring som motiverer Fortum?

– Ja, selvfølgelig. Norske kunder er i stor grad anerkjent for tidlig å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og det norske markedet vil derfor bli spesielt viktig for Fortum og våre nye ideer, digitale produkter og tjenester. Gjennom konseptet «Charge & Drive» er vi allerede en ledende leverandør av ladesystemer for elbiler i Norge, og denne suksessen baner vei for videre internasjonal vekst. Vi betrakter Norge som en del av vårt nordiske hjemmemarked. Vi har et langsiktig engasjement i Norge og ambisjoner om å vokse.

– Både Hafslund og Fortum er organisasjoner som ønsker å bygge opp sterke, kunderettede virksomheter med omfattende tilbud av nye digitale tjenester. Dette arbeidet vil ta fart når vi kan samle kreftene. Når transaksjonen er fullført senere i år, vil vi gradvis kunne rulle ut og tilby nye produkter og løsninger. Vår ambisjon er å gjøre privatpersoner og virksomheter i stand til å ta mer klimavennlige valg, samtidig som de kan styre sitt energiforbruk og sine energikostnader.

Det norske markedet vil bli spesielt viktig for Fortum og våre nye ideer, digitale produkter og tjenester.
Pekka Lundmark

Sted: Oslo

Fotograf: Thomas Barstad Eckhoff

"Jeg tror en av mine beste kvaliteter er evnen til å inspirere og motivere andre."

– Planlegger Fortum flere oppkjøp i Norge?

– Energisektoren i Europa er inne i en konsolideringsfase, det er helt sikkert. Vi har mange planer i ulike land, men av forståelige grunner kan jeg ikke røpe noe om det her.

– Hvordan vil du beskrive konkurranseforholdet mellom de store energiselskapene i Norden?

– Det er god konkurranse i det nordiske markedet. Det finnes mange aktører både i grossist- og sluttbrukermarkedet, og det er bra. Jeg ønsker et velfungerende marked. Det er det som gjør at kundene har tillit til vår virksomhet.

– Er Statkraft først og fremst en konkurrent, eller kan vi også være samarbeidspartnere? I så fall hvordan?

– Statkraft er selvfølgelig en konkurrent. Men det betyr ikke at vi ikke har noen berøringspunkter der vi kan samarbeide. For eksempel samarbeider vi om å bli tydeligere og få mer gjennomslagskraft når det gjelder å påvirke beslutninger i Brüssel. Et annet eksempel er at vi utveksler erfaringer rundt økt sikkerhet, noe jeg anser som en felles sak for hele bransjen.

FORTUM

> Finsk energiselskap med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen og Russland.

> Produserer og selger elektrisitet og varme fra vannkraft, fjernvarmeanlegg, kjernekraft, sol-, vind- og bølgekraft.

> Har vært nest største eier i Hafslund ASA.

> Konsernet fikk stor oppmerksomhet i Norge i april da Oslo kommune og Fortum ble enige om å restrukturere eierskapet i Hafslund og ta selskapet av børs. Kommunen blir eier av kraftproduksjon og strømnett, mens Fortum overtar strømsalget. Avtalen forutsetter godkjennelse av bystyret.

– På Vinterkonferansen til Energi Norge i Helsingfors tok du sterkt til orde for et felles nordisk sluttbrukermarked. Hvordan ser du for deg et slikt marked?

– Vi må sette kundene i sentrum og gjøre dem interessert i å bli aktive deltagere i det fremtidige energimarkedet. Vi må gjøre det mulig for kundene å produsere energi selv, ved at vi kjøper deres overskudd. Ved å tilby muligheter for fleksibilitet knyttet til etterspørsel kan kundene påvirke både energibruken og kostnadene. Om dette kan gjøres i et nordisk marked, vil vi bli betydelig mer effektive, noe som selvsagt kommer kundene til gode. Derfor mener jeg et nordisk marked for sluttbrukere er viktig.

– Hvordan ser kraftsektoren og kraftmarkedet ut i 2027?

– Det er mange utviklingstrekk som påvirker kraftmarkedene de kommende ti år. Den planlagte tyske nedstengingen av kjernekraft vil gi behov for ekstra kraftkapasitet. Samtidig har EU-kommisjonen en ambisjon om å stramme inn handelen med klimakvoter og øke prisen på CO2-utslipp for å nå klimamålene. I Norden vil kapasiteten i overføringsnettet mot Nord-Europa øke i betydelig grad, noe som vil gjøre det mulig å bruke en fleksibel nordisk kraftproduksjon til å støtte opp under et tysk kraftmarked som blir mer avhengig av fornybare energikilder. Det kan resultere i større volatilitet i prisene også her i Norden.

For unge mennesker som ønsker å gjøre en forskjell i verden, er energi den riktige industrien å gå til!

– Som leder, hva er du spesielt god på?

– Jeg tror en av mine beste kvaliteter er evnen til å inspirere og motivere andre. For de fleste kommer den største motivasjonen gjennom personlig engasjement – følelsen av å gjøre noe viktig, av å bli verdsatt, av å gjøre en forskjell. I en stor virksomhet tar det tid å nå frem personlig til alle. Men jeg oppmuntrer alltid de andre medlemmene i lederteamet til å bygge opp under personlig engasjement gjennom hele selskapet.

– Er vår bransje noe å satse på for unge mennesker?

– Energiindustrien står helt sentralt når det gjelder å møte utfordringer som har rot i to megatrender, klimaendringer og urbanisering. Vi er nødt til å finne løsninger som møter verdens økende behov for energi – samtidig som CO2-utslippene må reduseres dramatisk. Vi må også finne bærekraftige løsninger på utfordringene som raskt voksende byområder medfører, med økt forurensing fra oppvarming, kjøling og trafikk, samt den økte mengden avfall. Så for unge mennesker som ønsker å gjøre en forskjell i verden, er energi den riktige industrien å gå til!

Tekst: Knut Fjerdingstad
Foto: Thomas Barstad Eckhoff
Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 1/2017.

Pekka Lundmark

ALDER: 53 år.

STILLING: Konsernsjef i Fortum Corporation.

UTDANNING: Mastergrad i engineering fra Helsinki University of Technology, hovedoppgave i informasjonsteknologi og internasjonal markedsføring.

LEDERERFARING: Tidligere var han konsernsjef i Konecranes, konsernsjef i Hackmann og ledende partner i Startupfactory. Han har også hatt ulike lederstillinger i Nokia. Han er styreleder i Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation.

FAMILIE: Gift, tre barn.

Statkraftkonferansen 2017

«Nye muligheter i et nordisk energiskifte» samlet lederne for de fire kraftgigantene i Norden til debatt om utfordringer og forretningsmuligheter i et nordisk marked med kraftoverskudd, raske teknologiskifter og store markedsendringer.

Fra venstre Pekka Lundmark (Fortum), Christian Rynning-Tønnesen (Statkraft), Hördur Arnarson (Landsvirkjun) og Magnus Hall (Vattenfall).Hvordan kan dere som er gårsdagens helter, være sikre på at dere ikke er morgendagens tapere, var et av spørsmålene fra debattleder Bente Engesland, kommunikasjonsdirektør i Statkraft, til (fra venstre på bildet) Pekka Lundmark fra finske Fortum, Christian Rynning-Tønnesen fra Statkraft, Hördur Arnarson fra islandske Landsvirkjun og Magnus Hall fra svenske Vattenfall.

– Vi i Norden har en utvikling som er veldig positiv allerede i dag, med fremtidsrettet karbonfri elproduksjon, men vi må bli mer lettbente og komme nærmere kundene, sa Hall. – Det blir tøffere, men også morsommere.

– Jeg tror på overlevelse for de mest tilpasningsdyktige. Hvis vi klarer å være effektive på stordrift og tester ut forretningsmodeller i små grupper, og så går videre med det som lykkes, så tror jeg vi kan bli blant vinnerne i fremtiden, sa Rynning-Tønnesen.

06. jul. 2017