Stories

Sted: Bergen

Fotograf: Hanne Solheim

Rolf Barmen og Fjordkraft har kundetekke og store planer om videre vekst. Fjordkrafts eiere (BKK, Skagerak Energi og Statkraft) ønsker nå å legge til rette for ytterligere vekst og utvikling av selskapet gjennom en børsnotering. Det er ventet at prosessen konkluderes i løpet av 2018.

Powertalk: Utfordreren

I Fjordkraft er det ingen tvil om hva som teller. Det er kundene. Rolf Barmens mål er å levere strøm til 40 prosent av Norges befolkning.

Strømforsyningsselskapet har hatt en fantastisk kundeutvikling siden oppstarten i 2001. Nå varsler konsernet tøffe klimakrav overfor sine leverandører fra 2019. Hvis Fjordkraft skal overleve og tjene penger, må selskapet tilby noe kunden er villig til å betale for.

– Det er et faktum vi må forholde oss til hver eneste dag. De pengene vi skal leve av i morgen, er det kundene som har i dag, sier Rolf Barmen.

Siden han tiltrådte som administrerende direktør i Fjordkraft i 2013, har han fulgt utviklingen i markedet med haukeblikk. Under hans ledelse har sluttbrukerselskapet vokst og er i dag nest størst i Norge.

Menneskemøter

Barmens oppskrift er å vinne kundens oppmerksomhet ved å oppsøke dem og være tilgjengelig. Enn så lenge vinner ikke teknologien over det menneskelige.

– I tillegg til å bygge en sterk merkevare med høy synlighet er gammeldags salgsarbeid veldig viktig for oss. Hvis vi er kjempeflinke, kan vi se at internett hjelper oss med salg, men de store bevegelsene ser vi når vi har kampanjer og stands, når vi snakker med folk. Godt gammeldags dørsalg!

I kundebasen har Fjordkraft husholdninger, kommuner, private selskaper og offentlige virksomheter. Så verdifull er kundebasen at den ikke alene overlates til følelsesløse roboter. Dagens kunde forventer noe mer enn å komme frem til en telefonstemme som ber deg velge mellom fire taster tre ganger før du kanskje kan fremføre ditt budskap.

– Kunden forventer å få kontakt med oss via mange kanaler. Mange chatter med oss for å få et kjapt svar, eller de vil bare ha tak i noen de kan snakke med. Utfordringen er å håndtere dette fragmenterte bildet på en kostnadseffektiv måte.

Solkraft

– Hva sier du til en kunde som vil produsere sin egen strøm fra solpaneler på taket sitt?

– Vi tilbyr å kjøpe overskuddsstrøm fra kundene, men markedet er per i dag for lite til at vi har satt opp en operasjon for å levere solpaneler. Vi avventer det endelige markedsdesignet og forbereder oss på å gå inn med det vi er gode på: markedsføring, retail, distribusjon, fasilitering, finansiering, forsikring og så videre. Vi kommer til å se etter muligheter for å ta vår plass i verdikjeden.

– Men er det ikke nå toget går? Nye aktører som Otovo har allerede gjort rundt 1 000 solcelleinstallasjoner.

– Det er veldig bra det de gjør med solproduksjon og konseptet om nabostrøm, men det spørs om det klarer å flytte de store kundemassene. Strømmen er så billig i Norge at det kanskje bare er noen få idealister som vil prøve det. Jeg tror ikke det rokker markedet i nevneverdig grad de neste tre årene. Fjordkraft trenger ikke å være nummer en på dette området. Men når tiden er moden, skal vi bruke våre konkurransefortrinn til virkelig å kunne hugge til. Det er vår strategi.

Vårt mål er å skape et marked der klimanøytralitet ikke bare er idealet, men den nye standarden.
Rolf Barmen

Sted: Bergen

Fotograf: Øystein Klakegg

Rolf Barmens oppskrift er å vinne kundens oppmerksomhet ved å oppsøke dem og være tilgjengelig. Enn så lenge vinner ikke teknologien over det menneskelige.

Ny teknologi

Fjordkraft har et bevisst forhold til digitalisering og betydningen for forbrukerne. Fjordkraft prøver nå en Enova-støttet teknologi som går ut på å ta ut målerdata fra konsumentene og beregne ved hjelp av algoritmer hvor mye strøm kundene bruker på varmekabler, elbillading og kaffetrakteren.

– Vi har et veldig bevisst forhold til konsumentmarkedet, til dette med smartteknologier og smarte hjem – og etter hvert til dem som skal produsere sin egen strøm. Fjordkraft er inne i en god loop, men vi kan ikke bruke mye penger før vi ser at avkastningen kommer.

– Hva med batterier hjemme hos folk? Kommer det?

– Det er veldig spennende, men vi er usikre på om dagens batteriproduksjon er miljøvennlig nok. Miljøkonsekvensen ved utvinning av for eksempel litium er store, og spørsmålet er hvor lenge den teknologien får lov til å utgi seg for å være bærekraftig. Den dagen vi finner ut at elbilbatterier ikke er bærekraftige, har vi et kjempeproblem.

Fjordkraft-sjefen tror det store gjennomslaget kommer når vi ser en ny type batteriteknologi, som vi ikke kjenner i dag.

– Da snus hele vår virksomhet på hodet, men det er nok en god stund til.

Lederskap

Fjordkrafts ambisjon er å skape den mest attraktive strømleverandøren i Norge. I 2016 omsatte Fjordkraft for nær fem milliarder kroner. I løpet av 2020 er målet en dobling i størrelse. Til det trengs det folk, og Fjordkraft ansetter stadig nye mennesker.

– Min ledergruppes oppgave er å vise en tydelig retning for våre kollektive ambisjoner. Vår misjon er å skape den mest attraktive strømleverandøren i landet.

Fakta

> Fjordkraft selger strøm til kunder over hele Norge. I 2017 ble Fjordkraft også leverandør av mobiltelefoni til privatkunder over hele landet.

> Fjordkraft er eid av BKK med 48,85 prosent, Skagerak Energi med 48 prosent og Statkraft med 3,15 prosent. Statkraft eier 49,9 prosent av BKK og 66,62 prosent av Skagerak Energi. Trondheim Kraft AS er heleid av Fjordkraft AS.

> Lær mer om Fjordkraft: "Kraft til folket"

Rolf Barmen

Sted: Bergen

Fotograf: Hanne Solheim

I kundebasen har Fjordkraft husholdninger, kommuner, private selskaper og offentlige virksomheter.

Tøffe klimakrav

Nylig overrasket Fjordkraft markedet med et tydelig krav om at selskapets leverandører må forplikte seg til å være klimanøytrale fra 2019.

Initiativet vekker internasjonal oppmerksomhet, og FN-organet UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) har publisert en artikkel om klimakravet som også er spredt på sosiale medier.

– Vi ser oppmerksomheten som en anerkjennelse av det vi selv mener er et modig og tøft valg, og en inspirasjon i det videre arbeidet. Forhåpentligvis kan omtalen inspirere andre bedrifter til å stille det samme kravet til deres leverandører, sier Barmen.

Fjordkraft anbefaler leverandørene å følge tre steg mot klimanøytralitet: Måle klimafotavtrykk, redusere egne utslipp og kompensere for restutslipp

– Fjordkraft vil skape et marked der klimanøytralitet er den nye standarden. På sikt kan vi kreve at også leverandørenes leverandører skal være klimanøytrale. Det er ambisiøst, men vil gi en dominoeffekt som overgår alle andre klimatiltak. I Fjordkraft ønsker vi at dette skal være et eksempel til etterfølgelse. Ønsker ikke leverandørene å undertegne på dette, vil Fjordkraft bruke sin markedsmakt og finne alternative leverandører.

Rolf Barmen mener det er viktig at også Statkraft er med.

– Vi er forpliktet til å finne løsninger med en effekt som gjenspeiler utfordringen vi står overfor. Vårt mål er å skape et marked der klimanøytralitet ikke bare er idealet, men den nye standarden. Bedrifter har et ansvar utover det å maksimere avkastning, og et grønt skifte kan også gi en grønn bunnlinje. Klimanøytralitet vil være et konkurransefortrinn for Fjordkraft og for alle som har mot til å ta sats og stille de samme kravene, sier Fjordkraft-sjefen.

Tekst: Knut Fjerdingstad
Foto: Hanne Solheim, Øystein Klakegg
Dette Powertalk-intervjuet har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 2/2017.

Rolf Barmen

ALDER: 53 år

STILLING: Administrerende direktør i Fjordkraft

UTDANNING: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

LEDERERFARING: Barmen har blant annet vært driftssjef ved IKEA Bergen, regiondirektør i Telenor Telehuset og administrerende direktør i Telering, i Chess Communication og i NextGenTel

FAMILIE: Gift med Charlotte Eriksen Barmen, har barna Kristoffer (24), Andreas (21), Helene (9) og Victoria (7)

29. des. 2017