Stories

Slik kan vi få et utslippsfritt samfunn

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å "avkarbonisere" samfunnet. På sikt skal vi slutte å bruke fossil energi. Dette er en stor jobb for alle land, men i Norge har vi et bedre utgangspunkt enn mange andre.

Legge om og ta i bruk

Å avkarbonisere et land er et todelt arbeid. Først må kraftsektoren avkarboniseres ved å legge om til en utslippsfri kraftforsyning. Deretter kan den utslippsfrie kraften tas i bruk, slik at resten av samfunnet gradvis kan avkarboniseres.

I Norge er første del av arbeidet allerede gjort, takket være vannkraften. Men for å komme helt i mål, må vi i enda større grad finne gode måter å bruke den rene energien vår på. Transportsektoren og datalagring er eksempler på områder som i fremtiden kan få energi fra vannkraft.

Mann ved foss

Fornybar endelig større enn kull

Det grønne skiftet er allerede godt i gang. I 2015 ble det for første gang produsert mer kraft fra fornybare kilder enn fra kull. Fordi det er bygget ut rekordmye vann-, sol- og vindkraft de siste årene.

Vann

Visste du at vi allerede har nok fornybar energi til å bli et lavutslippssamfunn? Men for å få det til må vannkraften brukes på enda flere områder.

Datalagring på vannkraft

Statkraft gjør hvert år milliardoppgraderinger på de norske vannkraftverkene. Oppgraderingene sikrer ren og fleksibel energi for nye generasjoner, og er et direkte bidrag til det grønne skiftet. Forsyningene er altså på plass, men det opp til oss å ta i bruk den rene vannkraften gjennom å elektrifisere mer av samfunnet.

Energikrevende datasentre som i dag drives av kullfyrte kraftverk, kan i fremtiden drives av vannkraft. I Vestfold og i Telemark har vi allerede funnet tomter hvor det kan bygges slike store datasentre. Tenk om for eksempel Facebook eller Google kunne lagre sine enorme datamengder i Norge, på servere drevet av ren, fornybar vannkraft!

Også i transportsektoren kan vi kutte utslipp gjennom elektrifisering. Hvis vi bytter ut dieseldrevne bilferger med elektriske fartøy, kan vi spare store mengder CO2. Ifølge en rapport fra DNV GL kan vi elektrifisere 52 norske fergestrekninger og redusere CO2-utslipp tilsvarende 80.000 personbiler per år.

Ulla-Førre kalles Norges kraftstabbur, fordi lagringsmulighetene gjør at energien kan hentes ut ved behov. Produksjonen her er enorm, Ulla-Førre står alene for ca 7 prosent av kapasiteten i alle norske kraftverk.

Infografikk: elektrifisering av ferger kan redusere CO2-utslipp tilsvarende 80.000 personbiler i året

28. apr. 2017