Stories

Sted: Skærbæk, Danmark

Fotograf: Ivar Kvaal

Biomasseinnkjøper Søren Sripathy sjekker at transportbåndet med flis løper som det skal ved Ørsteds oppgraderte kraftverk Skærbækværket sørøst på Jylland.

Snur på flisa

Det danske energiselskapet Ørsted driver en storstilt omlegging fra fossile til fornybare energikilder. Statkraft bidrar til snuoperasjonen som leverandør av treflis til energigigantens nye biomassekraftverk i Skærbæk.

Artikkelen er basert på besøk ved anleggene
i Tofte i Norge og Jylland i Danmark i september 2017.

To gule hjullastere går i skytteltrafikk mellom gedigne hauger av flis og fraktskipet «Wilson Nice». Under lasting er det full aktivitet på kaien ved Statkrafts biomasseanlegg på Tofte i Hurum. Tid er penger i denne virksomheten. 260 nautiske mil lenger sør gjør kunden seg klar til å ta imot 3.895 tonn med norsk, bærekraftsertifisert biomasse.

Kvalitet

– Norsk flis er av høy kvalitet, men koster litt mer enn den vi kjøper fra Baltikum, sier Søren Sripathy, biomasseinnkjøper ved Ørsteds nyombygde kraftverk ved Fredericia sørøst på Jylland, Skærbækværket.

Han viser oss rundt i et topp moderne anlegg som skal stå ferdig ved årsskiftet. Det gamle gasskraftverket er erstattet med fliselager, transportbånd, kjelehus, renseanlegg, fjernvarmepumpe og en dypvannskai som kan ta imot to lasteskip samtidig. Nå er «Wilson Nice» fra Tofte ventet inn til lossing.

– På sikt tror vi norsk biomasse blir konkurransedyktig når vi tar alle parametere i betraktning, sier Sripathy og utdyper:

– Som innkjøper er vi særlig opptatt av bærekraft og sporbarhet, kvalitet på flisen, servicegrad og fleksibilitet og selvfølgelig pris. Avstand har også betydning. Kortere frakt slår positivt ut i klimaregnskapet og øker fleksibiliteten, for eksempel ved kuldeperioder når vi trenger påfyll raskt.

Avtalen mellom Ørsted og Statkraft om levering av flis ble inngått i fjor og gjelder for flere år fremover.

Medlemmer av biomasseteamet i Statkraft

Medlemmer av Statkrafts biomasse-team: Fra venstre Chris Moore, Tiago Thomaz, Elizabeth Warren og Michael Shoenig. (Foto: Ivar Kvaal)

Statkraft biomasse

> Statkrafts biomasseteam holder til Storbritannia og har i fire år handlet med biomasse, som pellets og flis.
> Produksjonen av egen biomasse foregår på Tofte i Hurum, der det tidligere lå en cellulosefabrikk. På Tofte har Statkraft to ansatte som sørger for dag til dag-produksjonen, mens biomasseteamet har ansvaret for servicekontrakter, kundekontakt og logistikk.
> På sikt skal noe av biomassen benyttes av Silva Green Fuel, som i 2014 ble etablert Statkraft og Södra Cell for å produsere biodrivstoff.
> Sertifiseringer: Sustainable Biomass Partnership (SBP), Forest Stewardship Council (FSC), Pan European Forest Certification (PEFC) og ENplus.

Håndfull med treflis

(Foto: Ivar Kvaal)

Lær mer om Statkrafts produksjon av treflis-biomasse:
"Gammelt tømmer, ny energi" 

Flis lastes om bord i båt

Sted: Tofte, Hurum

Fotograf: Ivar Kvaal

Lasterommet om bord i "Wilson Nice" blir fylt opp med treflis ved Statkrafts biomasseanlegg på Tofte i Hurum.

Omstilling

Ved full drift skal Skærbækværket forsyne 60.000 husstander med fjernvarme. Anleggets fliskjeler har en maksimal elproduksjon på 95 MW. Sammen med det kommunale forsyningsselskapet TVIS har Ørsted investert 1,8 milliarder danske kroner i anlegget som ledd i en storstilt snuoperasjon, fra kull og gass til biomasse og havvind.

Siden 2006 har det danske energiselskapet med virksomheter i flere europeiske land redusert kullforbruket med 73 prosent og har satt som mål å være kullfritt i 2023. Da målsettingen ble presentert i februar 2017, uttalte konsernsjef Henrik Poulsen at «fremtiden tilhører de fornybare energikildene».

– Når vi benytter bærekraftig biomasse, oppnår vi markante CO2-reduksjoner i forhold til å bruke kull og gass. Vår trepellets og flis kommer fra skogsområder som løpende blir gjenplantet, slik at nye trær kan ta opp den CO2 vi slipper ut når vi brenner biomassen, sa han.

Den danske energigiganten, som har solgt seg ut av gass og olje, har kvittet seg med det oljebefengte navnet DONG (Dansk Olie og Naturgas). Det nye navnet Ørsted er hentet fra den danske vitenskapsmannen Hans Christian Ørsted (1777-1851), blant annet kjent for å ha påvist sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme.

Bærekraft er ekstremt viktig for de store energikundene. De er på vei til en grønnere business.

Gode relasjoner

Biomassen om bord i «Wilson Nice» er nøye kontrollert av personell innleid av Statkraft og av en uavhengig inspektør. Flisens størrelse og fuktighetsgrad er av stor betydning for kundene. Ørsted ønsker for eksempel en fuktighetsgrad på hele 43 prosent for å unngå støving under produksjonen.

– Ulike kunder har ulike behov, forklarer Elizabeth Warren, kommersielt driftsansvarlig i Statkrafts biomasseteam.

– Vi leier inn maskiner som produserer flisen i riktig størrelse, og benytter tømmer som gir ønsket fuktighet. Når kunden ønsker tørr flis, bruker vi eldre materiale, mens ferskere tre gir treflis med høyere fuktighetsgrad. I anlegget på Tofte kan vi skreddersy oppskriften til den enkelte kunde.

Under lastingen av denne første leveransen til Skærbækværket er hele biomasseteamet på plass. Tett dialog med alle involverte er viktig for å sikre at kunden får best mulig service. Michael Schoenig, som er fraktansvarlig for Statkrafts biomasseteam og leier inn skipene som benyttes, har med bløtkake til besetningen.

– Dette blir skipets overfart nummer 200, det må feires! Å ha en god relasjon til kapteinen og mannskapet gjør jobben enklere, sier Schoenig. Han er svært fornøyd med fasilitetene på Tofte.

– De fleste havner er travle og opereres av store cargoselskaper. Her eier vi kaianlegget selv og har full kontroll på trafikken inn og ut. Dermed unngår vi kostbare forsinkelser i påvente av en åpning for lasting og lossing. Det er også en stor fordel for kunden at det bare er biomasse som fraktes herfra. Det betyr at det er ikke er fare for smitte fra andre materialer som metall og sand som skaper problemer i kundens biomasseanlegg.

Det gjelder ikke bare å forstå hva kundene trenger her og nå, men hva de trenger i morgen.
Lasteskip med flis ankommer Danmark

Sted: Skærbækværket, Jylland

Fotograf: Ivar Kvaal

Om lag 22 timer etter å ha forlatt havnen ved biomasseanlegget på Tofte dukker lasteskipet "Wilson Nice" opp utenfor mottakshavnen til Ørsteds kraftanlegg Skærbækværket sørøst på Jylland i Danmark.

Kundens behov

Lederen for biomassehandel i Statkraft, Chris Moore, er opptatt av å svare på kundenes behov.

– Vårt utgangspunkt er at biomassen skal brukes til energiproduksjon, og vi selger ikke restmateriale fra annen virksomhet, som for eksempel papirproduksjon. Vi engasjerer oss i hvordan flisen oppfører seg i kjelen, hvordan været endrer kundens behov for forsyninger og hvordan vi kan bistå hvis kunden har liten lagringsplass, sier han.

Innsatsen som er lagt ned for å oppnå ulike sertifiseringer, er også et uttrykk for kundeorientering.

– Bærekraft er ekstremt viktig for de store energikundene. De er på vei til en grønnere business og har krav fra myndighetene å forholde seg til. Derfor er vi stolte av å kunne tilby et produkt som møter de høyeste sertifiseringsstandardene, sier Moore.

Tiago Thomaz, biomassetrader i Statkraft, mener kundeorienteringen faller helt naturlig.

– Vi er en liten gjeng, og flere av oss har drevet egen virksomhet tidligere. Det ligger i vår natur å sette seg i kundens sted. Det gjelder ikke bare å forstå hva kundene trenger her og nå, men hva de trenger i morgen. Vi må være innovative og i forkant for å være konkurransedyktige i markedet. Norge er jo ikke kjent som et lavkostland for industriell produksjon, sier Thomaz.

Skip i sikte

Utenfor Skærbæk kommer en prikk til syne på sjøen 22 timer etter at lasteskipet «Wilson Nice» forlot Tofte. To kraner med gigantiske grabber står klare til å løfte flisen over i en stor trakt som suger støv ut av biomassen før den havner på transportbåndet. Deretter sjekkes flisen for metallrester med en kraftig magnet og testes med hensyn til størrelse og fuktighetsgrad, før den sendes til det åpne lageret som kan ta 80.000 kubikkmeter flis, nok til ti dagers produksjon. ­

For mange av de ansatte ved Skærbækværket er det helt nytt å arbeide med biomasse. Statkrafts kundekontakt Søren Sripathy er en av dem.

– Før jobbet jeg med handel av aske for produksjon av sement, betong og asfalt. Jeg er glad for å jobbe med biomasse, det er en del av fremtiden. Det er spennende å være med på konverteringen fra kull og gass til biomasse. Det gir meg en følelse av å være en del av noe større, avslutter han.

Tekst: Jenny Bull Tuhus
Foto: Ivar Kvaal
Artikkelen er basert på besøk ved anleggene i Tofte i Norge og Jylland i Danmark i september 2017.

Ørsted
(tidligere DONG Energy)

> Energikonsernet er et av Nord-Europas ledende
> Stiftet i 2006 etter sammenslåing av seks energivirksomheter
> 5.800 ansatte, omsetning på 61 milliarder danske kroner i 2016
> Skal være kullfrie i 2023
> Skiftet navn til Ørsted i ekstraordinær generalforsamling 30. oktober 2017
> Konsernsjef: Henrik Poulsen
> Viktigste markeder: Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland
> Den danske stat eier 50,1 prosent av konsernet

Skærbækværket til Ørsted

(Foto: Ivar Kvaal)

Skærbækværket

> Tidligere gass- og oljekraftverk, nå lagt om til biomasse
> Eies av Ørsted
> Årlig forbruk av flis på ca. 450.000 tonn
> Full drift planlegges primo 2018
> Har flere leverandører av flis, Statkraft er en av dem
> Har Danmarks største åpne flislager med plass til 80.000 kubikkmeter
> Er Ørsted-konsernets største biomasseanlegg for treflis

Truck med grabben full av treflis

"Vi er stolte av å kunne tilby et biomasseprodukt som møter de høyeste sertifiseringsstandardene."

Sted: Tofte, Hurum

Fotograf: Ivar Kvaal

Treflisen som blir produsert ved Statkraft-anlegget på Tofte, kan skreddersys til kundenes behov for fuktighet og størrelse.

27. okt. 2017