Stories

Vannkraft er fremtidens energi

Visste du at vannkraft forsyner oss nordmenn med nesten hundre prosent ren og fornybar energi? Vannkraft har gitt oss strøm i generasjoner, gjennom alle slags årstider og værforhold.

40 milliarder kroner til fellesskapet

Norge har rikelige mengder av vannkraft, og den representerer store verdier. Vannkraften skaper arbeidsplasser og er en sentral inntektskilde for staten, kommuner og fylkeskommuner.

Infografikk

De økonomiske bidragene fra vannkraften bidrar til å finansiere viktige tjenester vi bruker hver eneste dag. Barnehager, skoler, helsetjenester eller nye veier. Vannkraften bidrar til fellesskapet gjennom å sysselsette nærmere 20 000 mennesker.

To kolleger i Statkraft ler sammen.

Må rustes opp

Vannkraftverkene varer lenge, men må vedlikeholdes og oppgraderes jevnlig. Statkraft bruker mellom én og to milliarder kroner i året på å holde vannkraftverkene våre i god og effektiv stand.

I 2016 ble vannkraftverket Nedre Røssaga åpnet på nytt etter omfattende opprusting og utvidelse. Kraftverket vil forsyne Norge med stabil, fleksibel og miljøvennlig kraft i mange tiår fremover.

Infografikk som viser vannkraftens verdiskaping

03. mai. 2017