Stories

Sted: Rio de Janeiro, Brasil

Fotograf: Alessandro Mendes

200 gjester fra kunder og bransjeaktører i Brasil møttes i ærverdige Belmond Copacabana Palace.

Gode relasjoner

Brasil er et nøkkelmarked for vekst for fornybar energi. Med tett kundedialog sikter Statkraft Brasil mot nye forretningsmuligheter.

Statkrafts markedsapparat i Brasil kjøper og selger mer enn 900 MW i året og er blant de største aktørene i landet innenfor krafttrading. Aktiv dialog med potensielle partnere er nøkkelen til å utvikle nye relasjoner, produkter og tjenester.

I oktober 2017 inviterte Statkraft til nettverksbygging og samlet 200 gjester fra velrenommerte selskaper og institusjoner i Brasils kraftmarked.

– Vi skapte nye relasjoner og styrket den gode kontakten vi har med eksisterende kunder og samarbeidspartnere, samtidig som det ga en fantastisk mulighet til å fremme Statkrafts varemerke. Ettervirkningene i markedet kunne ikke vært bedre, sier Marcelo Lamar, som leder selskapets markedsaktiviteter i Brasil.

Arrangementet, som fant sted i det ærverdige hotellet Belmond Copacabana Palace i Rio de Janeiro, dannet en god plattform for å drøfte forretningsmuligheter og nye markedsaktiviteter i 2018.

– 2017 har vært et bra år med positive tilbakemeldinger og gode resultater. Vårt markedsapparat i Brasil har ikke bare økt volumet i form av antall avtaler. Vi har også fått flere kunder ved å kunne tilby løsninger som er tilpasset den enkeltes behov, sier Lamar.

Teamwork

Arrangementet bød også på en god anledning til å gratulere teamet bak årets sterke resultater og berømme strategien om å investere i talent.

– Bakgrunnen for fremgangen er godt teamarbeid, samarbeidet med forretningsområdet Internasjonal kraft, systemforbedringer og etableringen av et kontor i São Paulo i tillegg til kontoret i Rio de Janeiro, sier Lamar.

– Likevel venter det utfordringer for Markedsoperasjoner i Brasil i tiden fremover i et miljø som er preget av sterk konkurranse, men som også byr på lovende muligheter.

Tekst: Fabiano Polido
Foto: Alessandro Mendes
Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 2/2017.

> Tilbake til intro-artikkelen

Muligheter

Marcelo LamarMarcelo Lamar, som leder Statkrafts markedsaktiviteter i Brasil, ser mange muligheter i et konkurransepreget marked.

21. des. 2017