Stories

Sted: Trondheim

Fotograf: Ole Martin Wold

Bjørn Hølaas, leder av Statkraft Varme, og Frode Humbernes, fabrikksjef for Rockwool i Trondheim, har gjensidig glede av sitt samarbeid.

Hjelper kunden å lykkes

Statkraft Varme har gått fra å være varmeleverandør til å bli totalleverandør av miljøvennlige varmeløsninger. Kundeorienteringen har skapt nye tjenester og produkter – og har åpnet for et spennende samarbeid med Rockwool.

På industriområdet Leangen i Trondheim ligger en av Rockwools to fabrikker i Norge. Her lages steinull for den verdensledende isolasjonsprodusenten. Tidligere gikk spillvarmen fra fabrikken opp i røyk, nå går den inn i nettet til Statkraft Varme.

– Vi er veldig glade for å ha fått til dette, sier fabrikksjef Frode Humbernes. – At spillvarmen vår tidligere ikke ble brukt til noe, var en akilleshæl for oss i mange år, så dette er en milepæl.

Årlig uttak av varme fra fabrikken er beregnet til 3,5 GWh. Et overslag viser at dette tilsvarer varmeenergibehovet til om lag 300 eneboliger.

Vinn-vinn

Med oppkobling til fjernvarmenettet har Rockwool også blitt kunde.

– I tillegg til at vi selger vår overskuddsvarme, kjøper vi varme fra Statkraft i perioder vi har behov for det. I dag bruker vi til dels fyringsolje til oppvarming, og målet er å fase det ut. Statkrafts leveranse av fjernvarme er et bedre alternativ både økonomisk og miljømessig, sier Humbernes.

Fjernvarmeledningene gikk allerede rett forbi fabrikktomten, og Statkraft Varme påtok seg investeringskostnadene ved å koble Rockwool-fabrikken på nettet.

– Det gjorde det mye enklere for oss å komme i gang. Samarbeidet med Statkraft, en stor aktør med eksisterende infrastruktur, har vært en svært positiv erfaring, legger fabrikksjefen til. En tilsvarende avtale er også inngått med Rockwools fabrikk i Moss.

– Samarbeidet med Rockwool om gjenbruk av ressurser som ellers ikke ville blitt utnyttet, er et flott eksempel på ressurseffektivitet og viser i praksis at fjernvarme er en viktig bidragsyter i et miljøvennlig energisystem, sier Bjørn Hølaas, leder av fjernvarme i Statkraft.

I tillegg til at vi selger vår overskuddsvarme, kjøper vi varme fra Statkraft i perioder vi har behov for det.
Rockwools steinull

Sted: Trondheim

Fotograf: Ole Martin Wold

Rockwool er verdens ledende leverandør av steinullprodukter. Fabrikken i Trondheim sender sin overskuddsvarme ut på Statkrafts nett, og tilsvarende avtale er inngått med fabrikken i Moss.

Kundeorientering

Tidligere handlet fjernvarme om standardiserte avtaler. Produktet var leveranse av varmt vann frem til sluttkundens husvegg. De siste årene har dette endret seg, og det skyldes både nye behov hos sluttkunden og nye rammebetingelser i bransjen.

I dag er kundene flere enn sluttbrukeren som kjøper miljøvennlig oppvarming. På kundelisten til Statkraft Varme står også utviklere og utbyggere som skal velge energiløsninger for nybygg, samt bedrifter som trenger assistanse til drift av egne anlegg.

– Vårt mål er at fjernvarme skal være den klart foretrukne energiløsningen for kunden, og da er det viktig for oss å komme tidlig inn i utbyggingsprosessene og etablere en god dialog rundt valg av energiløsning, sier Hølaas.

Statkraft Varme har gjennomført flere kundeundersøkelser og kundemøter for å finne ut mer om kundenes behov. – Kundedialogen har gitt oss verdifull informasjon for utvikling av nye konsepter og kunnskap om hva kundene ønsker av oss som energileverandør i fremtiden, sier Hølaas.

Gode nyheter

Flere nye produkter og tjenester er introdusert på kort tid, og markedet har tatt godt imot dem.

– Målet er økt verdi både for kundene og for oss. Standardiserte fjernvarmeavtaler er selvfølgelig fremdeles en viktig del av vår produktportefølje, men i tillegg tilbyr vi fjernvarmeprodukter knyttet til kjøling av bygg og som gatevarme og byggvarme. Tjenesteleveranser, som for eksempel bistand til driftspersonell for å sikre optimal drift av eget anlegg og løpende serviceavtaler, er også blitt god forretning, fortsetter han.

Innovative løsninger

Økt digitalisering er en naturlig konsekvens av et sterkt kundefokus. Digitale verktøy gjør det enklere for kunden og sikrer en god kundedialog.

– Som et av de første fjernvarmeselskapene i Norge lanserte vi i 2016 en kunde-app som gir tilgang til informasjon om eget forbruk, avlesning og faktura. I disse dager implementerer vi også en egen Energikalkulator, der kundene selv kan gjøre en første vurdering av hvilken energiløsning som er meste hensiktsmessig for deres bygg, sier Hølaas.

Han er klar på at posisjonen som leverandør av innovative, klimavennlige og fremtidsrettede energiløsninger må befestes igjen og igjen for å kapre fremtidens kunder.

Tekst: Sissel Fantoft
Foto: Ole Martin Wold
Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 2/2017.

> Tilbake til intro-artikkelen

Fakta

Samarbeidet mellom Rockwool og Statkraft:

> Spillvarme fra Rockwool i fjernvarmenettet tilsvarer oppvarming av om lag 600 boliger.
> Årlig uttak av varme er beregnet å være 3,5 GWh i Trondheim.
> Årlig uttak av varme er beregnet å være 4 GWh i Moss.
> Rockwool benytter fjernvarme fra Statkraft for oppvarming av fabrikkene i Trondheim og Moss.
> Samarbeidet gir økt ressursutnyttelse.

21. des. 2017