Stories

Sted: Bergen

Fotograf: Rebekka U. Davidsen

Familien Brattaule fra Bergen er strøm- og mobilkunder hos Fjordkraft. Her er Harald og Pernille med sønnene Håvard og Thomas.

Kraft til folket

1,2 millioner nordmenn bor eller jobber i bygninger som får strøm levert av Fjordkraft. Årsaken til selskapets eventyrlige reise siden oppstarten i 2001 er «det gylne triangelet»: Det som er bra for kundene, er bra for eiere og ansatte.

Det fastslår Rolf Barmen, administrerende direktør i strømleverandøren Fjordkraft, deleid av Statkraft. – Vi er nødt til å balansere denne treenigheten på en klok måte og virkelig tro på at det som er bra for kunden, også er bra for eierne og for de ansatte på lang sikt, sier han. Fjordkraft har helt siden starten vært bevisste på å vokse.

– Vi skal ha flere kunder når vi legger oss om kvelden enn da vi sto opp om morgenen. Det ligger mye kultur i å leve på små marginer, ta riktige beslutninger hver eneste dag og å snu seg fort, sier han.

Skape konkurransekraft

Statkraft hadde en sentral rolle i etableringen av Fjordkraft. Formålet var å bygge et stort, landsdekkende selskap som skulle forsyne sluttkunder med strøm. Selskapet er et resultat av fusjon av kraftsalgsvirksomheten i BKK og Skagerak Energi, etter at Statkraft kjøpte seg inn i de to selskapene.

– Utgangspunktet var en forventning om konsolidering i markedet i retning av færre aktører og større selskaper, sier Kristin Steenfeldt-Foss, leder for Industrielt Eierskap i Statkraft.

– Målet var å ligge litt i forkant ved å bygge et effektivt selskap som var rustet til sterkere konkurranse. Men utviklingen i markedet har nok gått litt saktere enn vi hadde sett for oss, legger hun til.

Som eier støtter Statkraft en god industriell utvikling av Fjordkraft.

– Et godt grep i den sammenhengen var å frikoble Fjordkraft fra avtaler om tjenesteleveranser fra eierne, slik at selskapet etter hvert fikk bygget opp det Rolf Barmen kaller «Fjordkraftfabrikken» med en effektiv kundehåndtering som er tilpasset virksomheten de driver. Det er viktig for videre vekst, sier hun.

God investering

Kristin Steenfeldt-Foss

Kristin Steenfeldt- Foss, leder for Industrielt Eierskap i Statkraft, er fornøyd med den sterke kundeorienteringen og veksttakten i Fjordkraft.

Rolf Barmen

Sted: Bergen

Fotograf: Øystein Klakegg

Rolf Barmen og Fjordkraft har kundetekke og store planer om videre vekst. Fjordkrafts eiere (BKK, Skagerak Energi og Statkraft) ønsker nå å legge til rette for ytterligere vekst og utvikling av selskapet gjennom en børsnotering. Det er ventet at prosessen konkluderes i løpet av 2018.

Stolt eier

For Statkraft har eierskapet i Fjordkraft vært en god investering.

– Selskapet har vist god vekst og solid lønnsomhetsutvikling de siste årene. For oss som eiere har det betydd økte utbytter og god verdiutvikling på Fjordkraft-posten. Vi er stolte av Fjordkraft og den sterke, kundeorienterte kulturen som er bygget opp. Selskapet er godt synlige i markedet og scorer bra på kundebarometre, sier hun.

Som eier er Statkraft opptatt av å sikre fortsatt verdiutvikling for Fjordkraft. – Sammen med de andre eierne ønsker vi derfor nå å legge til rette for ytterligere vekst og utvikling av selskapet gjennom en børsnotering, sier Steenfeldt-Foss.

Strøm med mer

Harald Brattaule i Bergen er en av mange som ble Fjordkraftkunde i fjor. Han og familien har et årlig strømforbruk på knapt 24.000 kWh.

– I en lengre periode har det vært forholdsvis lave strømpriser i Norge, så jeg har ikke vært så opptatt av hvem jeg har som strømleverandør, sier han.

Men som så mange andre tar Brattaule en kikk på sine ulike avtaler en gang iblant og sjekker om det kan lønne seg å skifte leverandør.

– Jeg oppdaget at Fjordkraft hadde en del fornuftige kundefordeler, så da bestemte vi oss for å gå over til dem, sier han.

Tidligere i år begynte Fjordkraft også å tilby mobiltelefonabonnementer til sine el-kunder.

– Da jeg så prisen, sperret jeg opp øynene. Jeg innså raskt at det ventet et par tusen kroner i årlige besparelser om vi skiftet mobilleverandør, så vi grep tilbudet der og da, sier han.

I dag er hele familien Brattaule også mobilkunder i Fjordkraft.

Tekst: Sissel Fantoft
Foto: Rebekka U. Davidsen, Knut Fjerdingstad, Øystein Klakegg
Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 2/2017.

> Tilbake til intro-artikkelen

Fakta

> Fjordkrafts virksomhet er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm.
> Fjordkraft ble opprettet 1. april 2001 etter sammenslåing av BKK Kraftsalg AS og omsetningsvirksomheten i Skagerak Energi AS.
> Fjordkraft er eid av BKK med 48,85 prosent, Skagerak Energi med 48 prosent og Statkraft med 3,15 prosent. Statkraft eier 49,9 prosent av BKK og 66,62 prosent av Skagerak Energi.
> Eierne legger til rette for ytterligere vekst gjennom en børsnotering. Det er ventet at prosessen konkluderes i løpet av 2018.

21. des. 2017