Stories

Sted: Düsseldorf, Tyskland

Fotograf: Oliver Tjaden

Eurowatt-konsernsjef Dominique Darne i prat med Laura Jacobs fra TTR Energy.

Møteplassen

Frankrike åpner opp energimarkedet, og behovet for nye tjenester er stort. Statkraft inviterte franske aktører til kundedag – i Düsseldorf i Tyskland.

Aktivitetsnivået er høyt, travle tradere beveger seg mellom et imponerende antall skjermer. Tall og kurver endrer seg kontinuerlig.

– Handelsrommet i Düsseldorf er hjertet i Statkrafts markedsoperasjoner. Derfor ville vi at våre potensielle, franske kunder skulle komme hit for å se hvordan det foregår i praksis, sier Lillian Dale, leder av Business Development i forretningsområdet Markedsoperasjoner og IT.

Siden 2013 har hun jobbet med nettverksbygging og markedstilgang for Statkraft i Frankrike.

Åpner opp

Endringene i det franske energimarkedet representerer nye forretningsmuligheter for aktører som Statkraft. Den nye, markedsbaserte mekanismen gjelder nye installasjoner, og de første vil komme på nett rundt årsskiftet.

– Tidligere, i det såkalte feed-intariffsystemet, ble ikke produksjonen eksponert for markedsbehovet. Nå skal produsentene selge energien på det åpne markedet for første gang. Det betyr at behovet er stort for kompetanse innenfor balansering av fornybar produksjon og markedsoperasjoner, sier Dale.

Statkrafts tyske MAXI-team (Market Access and Integration of Renewables) har kjørt kundedager fire ganger tidligere og har erfart hvor nyttig en slik møteplass er. Den femte utgaven ble derfor utvidet med et eget program for aktører i det franske markedet.

– I tillegg til franske energiprodusenter inviterte vi banker, investeringsselskaper og bransjeorganisasjoner. Skal du starte et vind- eller solprosjekt, må du ha kapital i ryggen. Vi erfarte at banker og investorer er veldig interessert i kontraktsutforming og hvordan vi håndterer risiko, mens produsentene er opptatt av energistyring, balansering og operasjonelle tjenester. Bransjeorganisasjoner fokuserer på det regulatoriske rammeverket og vårt arbeid med utformingen av energipolitikk.

Dialog

Anna Klepan

Anna Klepan, kundekontakt i Statkraft Markets i samtale med kunde Renate Dohse fra vind- og solenergiselskapet Das Grüne Emissionshaus.

Lillian Dale

Sted: Düsseldorf, Tyskland

Fotograf: Oliver Tjaden

Customer Day innebærer kunnskapsdeling for alle parter, sier Lillian Dale, leder av Business Development New Markets i Statkraft.

God respons

Kundedagen handler om kompetanseutveksling og nettverksbygging.

– De franske aktørene har behov for informasjon og kunnskap om hvordan markedet fungerer og hvordan vi jobber. Vi ville bli bedre kjent med kundene for å sikre at produktene vi selger faktisk møter deres behov, sier Dale.

Hun understreker at kundedagen ikke er et salgsevent, men bidrar til å posisjonere Statkraft som en kompetent og pålitelig aktør.

– Statkraft har lang erfaring med markedsoperasjoner i flere europeiske land. Vi ligger et skritt foran både når det gjelder kunnskap om regulering og på teknologifronten. Det er klart det gir oss et fortrinn på vei inn i et nytt marked, sier hun.

Om lag 20 franske aktører deltok på kundedagen, og responsen var svært positiv.

– At vi er norske og statseide slår an i Frankrike. Statkrafts 120 år lange historie og trygge finansielle stilling trygger, og de ser at vi har erfaring med å balansere vindog solkraft i andre europeiske markeder.

Vi ville bli bedre kjent med kundene for å sikre at produktene vi selger faktisk møter deres behov.
Deltagere på kundesamling

Sted: Düsseldorf, Tyskland

Fotograf: Oliver Tjaden

En rekke aktører i energibransjen deltok på Statkrafts kundedag i Düsseldorf i Tyskland.

Hva sier kunden?

Det er mer enn pris og kvalitet som spiller inn, når franske Eurowatt skal velge markedspartner. Selskapets profil veier også tungt.

Eurowatt er en av Frankrikes 10–15 største produsenter av vindkraft og har mer enn 20 års erfaring med fornybar energi, fortrinnsvis vind- og vannkraft. Selskapet, som også har installasjoner i Portugal, Spania og Polen, ekspanderer og rigger seg for en ny markedssituasjon på det franske hjemmemarkedet.

– Vi har behov for en partner som kan selge kraften vår på et åpent marked der spillereglene er nye for oss. Det var derfor svært nyttig å delta på Statkrafts kundedag i Düsseldorf og bli bedre kjent med selskapet og tjenestene det kan tilby, sier Dominique Darne, konsernsjef i Eurowatt-gruppen.

Samsvar mellom prognoser og leveranse, med fjernstyring og justering av produksjonen i tråd med tilbud og etterspørsel, får nå en langt større betydning for Eurowatt.

– Erfaringen som Statkraft har fra andre markeder, er av stor betydning. I tillegg er jeg opptatt av selskapets etiske standard. De nordiske selskapene har en kultur for samfunnsansvar som matcher vår profil, sier han.

Eurowatt-sjefen trekker også frem Statkrafts kompetanse og lange erfaring innenfor handel med fornybar energi.

– Evnen til å ligge i forkant og forutse hvordan politikk og marked vil utvikle seg, er også viktig for oss når vi skal velge samarbeidspartner, legger han til.

Gjennom avtalen som Eurowatt er i ferd med å inngå med Statkraft, får selskapet markedstilgang. Statkraft kjøper kraft og kapasitetssertifikater fra Eurowatts vindparker i Frankrike for salg på kraftbørsen. I tillegg omfatter avtalen risikohåndtering og tjenester knyttet til utarbeidelse av prognoser og balansering av kraftproduksjon.

De nordiske selskapene har en kultur for samfunnsansvar som matcher vår profil.

Tekst: Jenny Bull Tuhus
Foto: Oliver Tjaden
Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 2/2017.

> Tilbake til intro-artikkelen

21. des. 2017