Stories

Sted: London, Storbritannia

Fotograf: Statkraft

Bryt Energy er et joint venture mellom Statkraft og Metchley Energy Associates. Fra venstre Bryt Energys driftsdirektør Ian Brothwell, styreleder Dave Cave og finansdirektør Duncan Forsyth, samt Duncan Dale, ansvarlig for kundeoppfølging og nye produkter i Statkraft i Storbritannia.

På kundejakt

Innovative, brukervennlige løsninger og garantert fornybar energi skal kapre bedriftskunder for Bryt Energy, Statkrafts nye forsyningsselskap i Storbritannia.

Med et langsiktig mål om å utforske markedsmuligheter innenfor distribuert energi etablerte Statkraft i fjor forsyningsselskapet Bryt i samarbeid med Metchley Energy Associates, et konsortium av oppstartspesialister på forsyning av energi.

– Årsaken til at vi valgte et joint venture er at Statkraft ikke har ekspertisen som skal til for på egen hånd å sette i gang den aktuelle typen forsyningsselskap, mens våre partnere har etablert fem slike selskaper i løpet av de siste 20 årene, sier Duncan Forsyth, finansdirektør i Bryt Energy.

Selskapets planer forutsetter en solid kundebase. – Satsingsområdet på sikt er å tilby løsninger for distribuert energi til våre kunder, i første omgang ved å forsyne, drifte og optimalisere batterier gjennom et virtuelt kraftverk. Å lykkes med dette forutsetter en kundebase, så det første vi gjør er å etablere en virksomhet der vi selger fornybar elektrisk kraft til britiske selskaper, sier Forsyth.

Ambisiøse mål

Det britiske forsyningsmarkedet er preget av hard konkurranse. For å skille seg fra konkurrentene tilbyr Bryt fornybar energi uten ekstra kostnad og med innovative løsninger. Kundenes behov er satt i sentrum ved å forenkle det som for mange fremstår som et komplekst produkt, og ved å hjelpe kundene med å redusere sine energiutgifter.

– Vi skal være suverene på basisoppgavene; vi skal gi korrekte og lettfattelige fakturaer og ha en brukervennlig online selvbetjening, samt dyktig servicepersonell og en personlig kontoadministrasjon for større kunder, sier Forsyth.

Bryts kunder er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter. Selskapet har i dag 25 ansatte.

– Vi har nettopp kommet inn på det britiske markedet og har så langt signert avtaler med 93 kunder. Målet er 10.000 kunder, men planene kan endre seg. Kanskje blir det viktigere å ha færre, men større kunder. Vårt salgs- og markedsteam tester nå hvilke deler av markedet som passer oss best, sier han.

Tekst: Sissel Fantoft
Foto: Statkraft
Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 2/2017.

> Tilbake til intro-artikkelen

Grobunn for muligheter

Temaet «Towards a Flexible Future» engasjerte både kunder og andre representanter for fornybarindustrien under årets kundeseminar i Storbritannia.

Foredragsholdere fra ulike ståsteder i bransjen drøftet hvordan det britiske energisystemet kan bli mer fleksibelt og i stand til å møte fremtidig etterspørsel, og hvilke kommersielle muligheter disse endringene gir for dem som produserer og leverer fornybar energi. Kundeseminaret ble arrangert i London i oktober for tredje gang.

– Jeg hadde virkelig utbytte av dagen, der det var mange interessante deltagere og mulighet for nyttig nettverksbygging, sier Will Gaskell, assisterende direktør for fornybar energi i Ernst & Young.

Blant de mange som holdt presentasjoner under arrangementet, var lederen for forretningsutvikling i Statkrafts samarbeidsselskap Bryt Energy, Rob Samuelson. Han fokuserte på inntektsmuligheter innenfor energilagring.

– Det var en veldig interessant dag med mange innlegg med ulike innfallsvinkler, sier Michael Armstrong, direktør for Wessex Solar Energy.

Programmet ga Statkraft en god anledning til å oppdatere deltagerne om selskapets aktiviteter og nye produkter og samtidig tilegne seg nyttig markedsinformasjon.

21. des. 2017