Stories

Sted: Mo i Rana

Fotograf: Elkem

Elkem har vært en av Statkrafts største kunder i mange år, og det er lange horisonter for samarbeidet.

Tette bånd

Elkems norske smelteverk er blant Statkrafts aller største kunder, og de to selskapene er i hyppig kontakt for å ivareta eksisterende kontrakter og utvikle nye muligheter.

Industrikonsernet Elkem er en av verdens ledende produsenter av metaller og materialer som silisium, ferrosilisium og støpelegeringer, og Statkraft er Elkems viktigste kraftleverandør.

– Kraften brukes i våre smelteverk i Norge. Vårt viktigste produkt er silisium i ulike kvaliteter, og det er en energikrevende produksjonsprosess, sier Alexander Strøm Arnesen, ansvarlig for kraftkjøp i Elkem.

– Statkraft har en viktig samfunnsrolle å spille overfor kraftkrevende industri gjennom å tilby langsiktige kontrakter som gir oss forutsigbarhet for driften fremover, understreker han.

Kreativ tilnærming

Kundeforholdet strekker seg flere tiår tilbake. Jevnlig møtes representanter for Elkem og Statkraft for å diskutere nye kontrakter og muligheter. Ved Elkem Rana AS i Mo i Rana handler samarbeidet om mer enn kraftleveranser. I tillegg til å levere kraften er Statkraft balanseansvarlig og håndterer det totale kraftforbruket ved virksomheten. Dessuten tilbyr Statkraft sikringer og fastpriskontrakter og legger til rette for at Elkem kan være med i diverse fleksibilitetsmarkeder innenfor elkraft.

– Vi har en god og åpen dialog med Statkraft. Vi snakker med mange i kraftbransjen, og Statkraft er en av de mer kreative og fremoverlente aktørene når det gjelder kundeutvikling. De siste tre-fem årene har vi tydelig merket at Statkraft har dreid fra å være en ren kraftleverandør til å se et større bilde. Det har blitt mer fokus på kunden og på tilbud av tjenester utover selve kraften, sier Strøm Arnesen.

Nær relasjon

Bare i løpet av høsten 2017 inngikk Statkraft to nye avtaler med Elkem. Anders S. Conradi, senior kontraktsansvarlig for nordiske kontrakter i Energidisponering i Statkraft, legger vekt på den gode dialogen mellom selskapene.

– Den nære og gode relasjonen med Elkem er bygget opp over lang tid. Jevnlig har vi møter der vi diskuterer ytterligere kraftbehov, sikringsbehov og andre tjenester som Statkraft kan tilby, sier han.

Hver høst inviterer Statkraft sine industrikunder til et seminar der ulike kraftrelaterte temaer presenteres. Strøm Arnesen setter pris på initiativet.

– Det er interessant og nyttig, både fordi vi treffer mange folk, og fordi vi blir oppdatert på hva som skjer i bransjen, som markedspriser og regulatoriske forhold, og på hva som rører seg i Statkrafts servicekonsepter, sier han.

Frem til 2020 har Statkraft årlige kraftleveranser på om lag 2 TWh til Elkems verk i Norge. Fra 2021 til 2027 blir det noe mindre, men fortsatt betydelige leveranser.

Tekst: Sissel Fantoft
Foto: Elkem
Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 2/2017.

> Tilbake til intro-artikkelen

Fremoverlente

Alexander Strøm Arnesen

– Statkraft er en av de mer kreative og fremoverlente aktørene når det gjelder kundeutvikling, sier Alexander Strøm Arnesen, ansvarlig for kraftkjøp i Elkem.

21. des. 2017