Stories

Nedre Røssåga kraftstasjon er rehabilitert og klar for 50 nye år. Lær mer om dette imponerende byggeprosjektet.

I Glomfjord samarbeider Statkraft med Marine Harvest om nyttig gjenbruk av vann. Først går vannet til strømproduksjon, deretter til oppdrett av unglaks. Flerbruk av vann kan bli viktig for fremtidens vannkraft.

Monsunregn, enorme snømengder og kraftig snøsmelting skaper store variasjoner i arbeidsdagen til Khekh Ram ved vannkraftanlegget i Himalaya.

Ved å utvikle nye forretningsmuligheter sikret Statkraft fremtiden for pumpekraftverket i Erzhausen i Tyskland og 30 lokale arbeidsplasser.

At vann skaper ringvirkninger, det er noe innbyggerne i Luster vet.

Albanias satsing på vannkraft bidrar ikke bare til landets energiproduksjon, den gir grunnlag for fremtidig vekst. Men når hele 10 prosent landarealet er berørt av utbyggingen, påvirkes mange mennesker.

Ulla-Førre-anlegget er, samlet sett, Norges største kraftreserve. Utbyggingen er et av landets største byggeprosjekter noensinne. Bli bedre kjent med anlegget og hvilken rolle det spiller i dagens og fremtidens energiproduksjon.

Som femtenåring dirigerte Thorhild Widvey barne- og ungdomskoret i hjembygda på Karmøy. Nå har Statkrafts nye styreleder ambisjoner om å styrke selskapets stemme i det grønne skiftet.

Hvordan ser verdens energisystemer ut i 2035? Ifølge Statkrafts Lavutslippsscenario vil elektrifiseringen skyte fart, og andelen av fornybar energi vil mer enn dobles i verdens energimiks.

Å være kraftkommune er lønnsomt i mer enn en forstand. Det fikk innbyggerne i Suldal erfare, da ekstremværet Synne herjet.

Et multimegawatt-batteri med en ytelse som tilsvarer to millioner iPhone 6-batterier, er satt i drift ved elvekraftverket Dörverden i Tyskland. Med ren energi «på boks» kan fornybare energikilder løse nye og viktige oppgaver.

Hvordan kan drukningsulykker forhindres i åpne kraftreservoarer? Et godt tiltak er rett og slett å snakke med den største risikogruppen – barna.

Norge har en av de sikreste strømforsyningene i verden. Konsernsjef Auke Lont i Statnett frykter ikke at nye teknologier skal rokke ved balansen i sentralnettet. Dette fikser vi, er hans mantra.

Padma Devi og snørydderteamet ved Allain Duhangan-kraftverket i India har en jobb som aldri tar slutt. Det passer dem bra.

Hvordan skal Statkraft tilpasse seg en verden i endring? Å finne svaret på det er hverdagen til Andreas Alnes.

Nordiske vannkraftverk skal rustes opp for å sikre effektiv drift i 50 nye år. Anette Småbrekke leder rehabiliteringen av Lio kraftverk fra 1969.

Det hele startet med oppkjøp av rettigheter til en foss på Sørlandet. 120 år senere er Statkraft et internasjonalt selskap og den største produsenten i Europa av fornybar energi. Vi er stolte over å kunne fortelle historien om våre 120 år lange reise.

Kraften fra Statkrafts Khimti-verk har spilt en avgjørende rolle for Nepal etter de kraftige jordskjelvene i april og mai 2015.

Om kraftverksbygging var en idrettsgren, ville Offervann havnet i kategorien ekstremsport. Skadeforebygging har derfor stått høyt på agendaen.

Sola skinner og sjøen er stille ved vindparken Sheringham Shoal. Torsdag 10. september 2015 tegner til å bli en god dag for vedlikeholdsarbeid på vindturbinene. Men så...

Fra tømmer til flis til fjernvarme: Produksjonen av biomasse er i gang på Tofte i Hurum, første skritt på veien for en ny fornybarvirksomhet for Statkraft.

Han har fremtiden i blikket. Forbrukernes iver etter å finne egne løsninger for strømforsyning vil prege hele energimarkedet, mener han.

Smarte løsninger og godt samarbeid har snudd utbyggingen av kraftverket Kargi til en suksesshistorie i Tyrkia.

Energisektoren er inne i en stor og krevende omstilling. – Akkurat nå er det veldig spennende å lede Statkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

I landsbyen Pay Pay i Peru har en liten vevstue gitt en ny og bedre hverdag for kvinnene som jobber der. Med litt hjelp fra Statkraft.

Glomfjord kraftverk står som en katedral over det norske krafteventyret som startet for mer enn 100 år siden.

Hun er i statsministerens innerste krets og har eieransvar for nær halvparten av de statseide bedriftene. Og hun er kvinnen som sikret Statkraft 10 milliarder kroner i ny egenkapital.

I Andesfjellenes skjørtekant, 1660 meter over havet, bygger 900 anleggsarbeidere det første vannkraftverket til Statkraft i Peru.

Med tårn, spir og buer troner kraftstasjonen Nore 1 i landskapet. Fortsatt er anlegget fra 1928 en viktig kraftprodusent – og en ganske alminnelig arbeidsplass.

En bygningsarbeider kikker usikkert etter sikringsutstyret han lot ligge før han klatret opp i stillaset. Samtidig løftes et knippe forskalingsbord uten dobbel sikring opp over hodene på arbeidende kolleger...

Fredag 22. august 2014 lå innsjøen Nedre Demmevatn der den alltid har vært. Tre dager senere var alt vannet – to milliarder liter – forsvunnet.

Ikke noe annet sted i Peru kryper Stillehavet nærmere Andesfjellene enn i La Libertad-regionen. Her svever den truede kondoren høyt over kraftverket som har navn etter en blind, liten hane, Gallito Ciego.

– Kraftmarkedet har aldri vært mer usikkert, fastslår en klokkeklar Mikael Lundin, CEO i Nord Pool Spot. Som øverste sjef for Europas ledende kraftbørs vet han hva han snakker om.

Klar tale fra NVE-sjefen Per Sanderud: – Vi må ha en helt annen beredskap for ekstremvær nå enn før.

Hva skjer når anleggsmaskiner, turbusser og privatbiler alle må bruke den samme, smale fjellveien?

Hvor i Norge kommer storflommen? Hva skjer hvis isbreene i Himalaya smelter? Lønner det seg å bygge vannkraftverk i Tyrkia? Slike spørsmål søker FoU-programleder Uta Gjertsen å finne svar på.

Tross overproduksjon i Norden, reinvesterer Statkraft 12 milliarder kroner på å ruste opp vannkraftverkene i Norden. Men den tilsynelatende merkelige investeringsplanen har sine grunner.

Siden 1. februar 2013 har Hilde Bakken styrt Statkrafts nye forretningsområde, Power Generation. Hun gikk tidlig ut og varslet endringer. En ny ledergruppe kom på plass.

Statkrafts nye kraftverk vokser fram midt i den hviteste ødemark.

Takket være to rør som blåser luft gjennom små hull og skaper bobler i vannet, holdes havna i Mo i Rana isfri vinteren igjennom.

Se flere