Stories
Illustrasjon av fornybare energikilder

Statkraftskolen: Mer ren energi

Energisektoren står for en vesentlig del av de globale klimagassutslippene. Kvotehandel, grønne sertifikater og opprinnelsesgarantier er noen av ordningene som skal stimulere og garantere produksjonen fra fornybare kilder. Hva innebærer de egentlig?

Bjørn Hølaas, ansvarlig for fjernvarme i Statkraft

Kundekraft

Fra få og store til flere og mer varierte kunder. Hvordan gjør samspillet med kundene Statkraft bedre?

Lange Runde, Statkrafts nye solenergipark i Nederland.

Glimt av sol

Midt i mørketiden settes Lange Runde i drift, Statkrafts nye solenergipark i Nederland. Avansert tynnfilmteknologi sørger for at panelene er affektive året rundt, også på grå dager.

Laks

Laksen tilbake i elven

Da Røssåga-vassdraget ble bygget ut på 1950-tallet, ble deler av elven tørrlagt og grodde igjen. Nå er vannet og laksen tilbake.

Produksjonsbånd med flis i Ørsteds kraftverk

Snur på flisa

Det danske energiselskapet Ørsted driver en storstilt omlegging fra fossile til fornybare energikilder. Statkraft bidrar til snuoperasjonen som leverandør av treflis til energigigantens nye biomassekraftverk i Skærbæk.

Barn som samler inn plastavfall

Felles utbytte av avfallshåndtering

Papir, plast og annet avfall som truer med å trenge inn i vanninntaket ved magasinene, utgjør en stadig utfordring og belastning i driften av vannkraftverk. I Tyrkia har skolebarn hjulpet til med å samle inn mange tonn med avfall. Til felles beste.

Folk på inspeksjon på anleggstedet for Fosen vindkraft

Sterkere sammen

Ved å samle kompetansen skal gjennomføringen av utbyggingsprosjekter styrkes i Statkraft. Det handler om å levere på kvalitet, tid og budsjett. Hver eneste gang.

Bjørn Grane, miljøkoordinator i Statkraft

Oppgjør ved Røssvatnet

Nedre Røssåga kraftverk i Nordland har gjennomgått en omfattende rehabilitering. Nå skal vilkårene for konsesjonen revideres. Hvordan skal hensynet til naturvern og kraftproduksjon balanseres, og hva vil det bety for Statkraft?

Deltagere på workshop

/coding day/

Stadig knappere marginer i handelen med fornybar energi gjør at traderne må være mer effektive. Workshopen Coding Day samler deltagere på tvers av enheter i Statkraft for å finne ut hva roboter kan bidra med.

Pekka Lundmark

Powertalk: På kundejakt

I barndommen løp han fra gutta i gata. Fortum-sjefen samler ikke lenger på sekunder, nå går det i markedsandeler. Nylig tok Pekka Lundmark et jafs i det norske strømmarkedet.

Vannkraft er fremtidens energi

Visste du at vannkraft forsyner oss nordmenn med nesten hundre prosent ren og fornybar energi? Vannkraft har gitt oss strøm i generasjoner, gjennom alle slags årstider og værforhold.

Demontering av rørledningen til Gamle Bjølvo kraftverk.

Hundreåringen som forsvant

Å bygge et vannkraftverk er en omfattende og krevende prosess, men det er ingen spøk å rive det heller.

Folk som ser på tank med smolt

Innovativ gjenbruk

I Glomfjord samarbeider Statkraft med Marine Harvest om nyttig gjenbruk av vann. Først går vannet til strømproduksjon, deretter til oppdrett av unglaks. Flerbruk av vann kan bli viktig for fremtidens vannkraft.

Khekh Ram

Nær naturen

Monsunregn, enorme snømengder og kraftig snøsmelting skaper store variasjoner i arbeidsdagen til Khekh Ram ved vannkraftanlegget i Himalaya.

Rørledninger gjennom skogen.

Når krise blir mulighet

Ved å utvikle nye forretningsmuligheter sikret Statkraft fremtiden for pumpekraftverket i Erzhausen i Tyskland og 30 lokale arbeidsplasser.

Innsjø med dam

Kraftkommunen

At vann skaper ringvirkninger, det er noe innbyggerne i Luster vet.

Sabri Avdiu

Veien til vannkraften

Albanias satsing på vannkraft bidrar ikke bare til landets energiproduksjon, den gir grunnlag for fremtidig vekst. Men når hele 10 prosent landarealet er berørt av utbyggingen, påvirkes mange mennesker.

Thorhild Widvey

Powertalk: Nettverksbyggeren

Som femtenåring dirigerte Thorhild Widvey barne- og ungdomskoret i hjembygda på Karmøy. Nå har Statkrafts nye styreleder ambisjoner om å styrke selskapets stemme i det grønne skiftet.

Illustrasjon av energikilder

Lavutslippsscenario 2035: Realistisk optimisme

Hvordan ser verdens energisystemer ut i 2035? Ifølge Statkrafts Lavutslippsscenario vil elektrifiseringen skyte fart, og andelen av fornybar energi vil mer enn dobles i verdens energimiks.

Tore Småmo, Bjørn Sandvik

Da Synne kom til Suldal

Å være kraftkommune er lønnsomt i mer enn en forstand. Det fikk innbyggerne i Suldal erfare, da ekstremværet Synne herjet.

Skolepike i klasserom

Sikkerhet på timeplanen

Hvordan kan drukningsulykker forhindres i åpne kraftreservoarer? Et godt tiltak er rett og slett å snakke med den største risikogruppen – barna.

Auke Lont

Powertalk: Balansekunstneren

Norge har en av de sikreste strømforsyningene i verden. Konsernsjef Auke Lont i Statnett frykter ikke at nye teknologier skal rokke ved balansen i sentralnettet. Dette fikser vi, er hans mantra.

Padma Devi

Snørydderne

Padma Devi og snørydderteamet ved Allain Duhangan-kraftverket i India har en jobb som aldri tar slutt. Det passer dem bra.

Andreas Alnes

Powertalk: Raske endringer

Hvordan skal Statkraft tilpasse seg en verden i endring? Å finne svaret på det er hverdagen til Andreas Alnes.

Prosjektteamet

Fornyet energi

Nordiske vannkraftverk skal rustes opp for å sikre effektiv drift i 50 nye år. Anette Småbrekke leder rehabiliteringen av Lio kraftverk fra 1969.

Gateliv i Nepal

Livsviktig strømforsyning

Kraften fra Statkrafts Khimti-verk har spilt en avgjørende rolle for Nepal etter de kraftige jordskjelvene i april og mai 2015.

Dammen ved Offervann

70 grader nord

Om kraftverksbygging var en idrettsgren, ville Offervann havnet i kategorien ekstremsport. Skadeforebygging har derfor stått høyt på agendaen.

Stabel med tømmer

Gammelt tømmer, ny energi

Fra tømmer til flis til fjernvarme: Produksjonen av biomasse er i gang på Tofte i Hurum, første skritt på veien for en ny fornybarvirksomhet for Statkraft.

Jürgen Tzschoppe

Powertalk: Kundenes mann

Han har fremtiden i blikket. Forbrukernes iver etter å finne egne løsninger for strømforsyning vil prege hele energimarkedet, mener han.

Lys på veien

Ny kraft for Tyrkia

Smarte løsninger og godt samarbeid har snudd utbyggingen av kraftverket Kargi til en suksesshistorie i Tyrkia.

Christian Rynning-Tønnesen

Powertalk: "Vi har et fantastisk utgangspunkt for fremtiden"

Energisektoren er inne i en stor og krevende omstilling. – Akkurat nå er det veldig spennende å lede Statkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Glomfjord kraftverk

Lange linjer

Glomfjord kraftverk står som en katedral over det norske krafteventyret som startet for mer enn 100 år siden.

Monica Mæland

Powertalk: "Verden trenger mer fornybar energi"

Hun er i statsministerens innerste krets og har eieransvar for nær halvparten av de statseide bedriftene. Og hun er kvinnen som sikret Statkraft 10 milliarder kroner i ny egenkapital.

Anleggsarbeidere

Kraftlandet Peru

I Andesfjellenes skjørtekant, 1660 meter over havet, bygger 900 anleggsarbeidere det første vannkraftverket til Statkraft i Peru.

Nore 1 kraftanlegg

Kraftfull kulturarv

Med tårn, spir og buer troner kraftstasjonen Nore 1 i landskapet. Fortsatt er anlegget fra 1928 en viktig kraftprodusent – og en ganske alminnelig arbeidsplass.

Nedre Demmevatnet

Sterke krefter i sving

Fredag 22. august 2014 lå innsjøen Nedre Demmevatn der den alltid har vært. Tre dager senere var alt vannet – to milliarder liter – forsvunnet.

Mikael Lundin

Powertalk: Markedsvennen

– Kraftmarkedet har aldri vært mer usikkert, fastslår en klokkeklar Mikael Lundin, CEO i Nord Pool Spot. Som øverste sjef for Europas ledende kraftbørs vet han hva han snakker om.

Per Sanderud

Powertalk: Vannmannen

Klar tale fra NVE-sjefen Per Sanderud: – Vi må ha en helt annen beredskap for ekstremvær nå enn før.

Trolltunga

Tunga rett i munnen

Hva skjer når anleggsmaskiner, turbusser og privatbiler alle må bruke den samme, smale fjellveien?

Kraftverk

Satser stort på de eldre

Tross overproduksjon i Norden, reinvesterer Statkraft 12 milliarder kroner på å ruste opp vannkraftverkene i Norden. Men den tilsynelatende merkelige investeringsplanen har sine grunner.

Hilde Bakken

Gjør klar for endringer

Siden 1. februar 2013 har Hilde Bakken styrt Statkrafts nye forretningsområde, Power Generation. Hun gikk tidlig ut og varslet endringer. En ny ledergruppe kom på plass.

Kjensvatn

Hvit evighet

Statkrafts nye kraftverk vokser fram midt i den hviteste ødemark.

Isfri næringsutvikling

Takket være to rør som blåser luft gjennom små hull og skaper bobler i vannet, holdes havna i Mo i Rana isfri vinteren igjennom.